วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

เดือนพฤษภาคมชื่อหนังสือ (Title) : ทอดยาวไปถึงแรงโน้มถ่วง = Reaching Out to the Equaror
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 895.918  331
สาระสังเขป (Abstract) : การจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนกับเด็กๆ มาหลายครั้ง ทำให้เราสรุปได้อย่างหนึ่งว่า งานของเด็กๆที่ทำให้พวกเขาเกิดความไว้วางใจจนนำไปสู่การเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะเขียน กล้าที่จะเล่าอย่างอิสระ สร้างสรรค์ เราหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยรดน้ำ พรวนดินให้วันหนึ่งเด็กๆ จะเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม สวยงามเหมือนกับสวนดอกไม้ที่เรียกผีเสื้อมาปรบปีกดื่มกินน้ำหวานกันอย่างรื่นรมย์เหล่ชื่อหนังสือ (Title) : Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาค
ผู้แต่ง (Author)  : อินทิรา  วิทยสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มาตาการพิมพ์,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 370.9593 745
สาระสังเขป (Abstract) : บทนำ -- โครงการหนุนเสริมพลังเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษา ภาคสังคม -- รู้จักกับ "Behind" -- Behind 4.0 : พื้นที่เรียนรู้ 4 ภาค -- Behind toBeyond : พลเมือง สะท้อนคิด -- คนรุ่นใหม่ Behind –คนทำงาน Behind


ชื่อหนังสือ (Title) : แซ่อึ๊งและสายสกุลอาจารย์ป๋วย
ผู้แต่ง (Author)  : ถาวร  สิกขโกศล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 305.89510593  331
สาระสังเขป (Abstract) : เมื่อเอ่ยชื่อ “ป๋วยอึ๊งภากรณ์” ใครๆ ก็ย่อมรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนแต่ว่าถึง
ที่มากำพืด และประวัติของครอบครัวแล้วแทบจะไม่เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณะเลยอาจารย์ป๋วยคงเห็นว่า ถ้าจะสนใจท่าน ให้สนใจที่อุดมคติ ผลงาน และการทำงานของท่านยิ่งกว่าประวัติส่วนตัวของท่านเอง แม้ในบทความที่ท่านเขียนถึงประวัติส่วนตัว ก็มีกล่าวถึงไม่มากนัก เป็นต้นว่า ที่มาของนามสกุลอึ๊งภากรณ์ก็ไม่ปรากฏในบทความของท่านเอง อย่างไรก็ดีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวด้วยครอบครัวของอาจารย์ป๋วยไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไปโดยเฉพาะในแง่มุมของคนธรรมดาสามัญ


ชื่อหนังสือ (Title) : คนทุกคนจะถูกลืม
ผู้แต่ง (Author)  : กษิดิศอนันทนาธร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 320.01  333
สาระสังเขป (Abstract) : รวมบทความจากเว็บไซต์ the 101.world ที่กษิดิศอนันทนาธรเล่าเรื่องคน
สามัญไม่ธรรมดาซึ่งกำลังถูกลืม แต่เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าให้ข้อคิดที่แก่ชีวิตร่วมสมัยบนสายธารประชาธิปไตย ตั้งแต่ ปรีดี-พูนศุขพนมยงค์ จำกัด ฉลบชลัยย์ พลางกูรป๋วย อึ้งภากรณ์ซิม วีระไวทยะ วรพุทธิ์ชัยนาม สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จนมาถึง สุลักษณ์ ศิวรักษ์ในแง่มุมที่คุณไม่เคยรู้


ชื่อหนังสือ (Title) : อาจารย์ป๋วย กับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผู้แต่ง (Author)  : ต่อศักดิ์  จินดาสุขศรี
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.3593  231
สาระสังเขป (Abstract) : “ยังมีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวม รักชาติและเสียสละ ยังมีความกล้าหาญทาง
ศีลธรรมอยู่ในบ้านเมือง ...ท่าทีของอาจารย์ป๋วยทำให้ผมรู้สึกว่า ผมกับเพื่อนบางคนซึ่งเป็นนักวิชาการส่วนน้อยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ชุมชนที่ผมเริ่มผูกพันด้วยทีละน้อยจึงเป็นชุมชนทางปัญญาที่มีสมาคมสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลาง” (ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น