วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนพฤศจิกายน

 ชื่อหนังสือ (Title) : โขงนทีสีทันดร
ผู้แต่ง (Author) : ธีรภาพ  โลหิตกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ทางอีศาน, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 175 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959  639
สาระสังเขป (Abstract) : “โขงนทีสีทันดร” คือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในห้วง
เวลาเกือบสามทศวรรษ นับตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึง พ.ศ.2557 ได้ไปเห็น ไปสัมผัสแล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ... 
 ชื่อหนังสือ (Title) : วัฒนธรรมข้าวไท
ผู้แต่ง (Author) :
  พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 390.09593  394
สาระสังเขป (Abstract) : วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตการทำมาหากิน ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในดินแดนอาเซียน
รู้จักปลูกข้าวมานานมากแล้ว ก่อนที่วัฒนธรรมพราหมณ์ วัฒนธรรมพุทธจะแพร่มาถึงและมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งกลบกลืนวัฒนธรรมผีแถนดั้งเดิมไปเกือบหมด ประเพณีดั้งเดิมในสิบสองเดือนเกี่ยวพันโดยตรงกับการปลูกข้าว แถน, ผีบรรพ
บุรุษ และ “ขวัญข้าว” (ปู่ขวัญข้าว, นางข้าว, แม่โพสพฯ) ต่อมาเมื่อคนไทรับวัฒนธรรมพราหมณ์-พุทธ ประเพณีหลวง (ส่วนใหญ่) ในแต่ละเดือนจึงถูกดึงเข้าไปโยงใยกับเรื่องทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ วัฒนธรรมข้าวคือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติอาเซียนทั้งหมดด้วย
 ชื่อหนังสือ (Title) : A dream to die for ล้ม 3,000 ครั้ง เพื่อชนะฝันเดียว
ผู้แต่ง (Author) : มาโนช พฤฒิสถาพร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 216, 24 หน้า :ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 378.3 ม456ค
สาระสังเขป (Abstract) :“คุณสามารถสัมผัสเรื่องราวและวิธีการเอาชนะอุปสรรคที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาล
ใจ ช่วยให้คุณกล้าฝันใหญ่ และกล้าที่จะวิ่งไล่ตามฝันแบบคนธรรมดาๆ ที่ฝันไม่ธรรมดาและกล้าลงมือทำ”
 ชื่อหนังสือ (Title) : เปิดเทอมใหญ่วัยทำงาน 
ผู้แต่ง (Author) : โอมศิริ  วีระกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 157 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.6  979
สาระสังเขป (Abstract) : ช่วงแรกเข้ามหาวิทยาลัย เราไม่รู้เลยว่าจะเจอเพื่อนแบบไหน รุ่นพี่เป็นอย่างไร วิชา
เรียนยากหรือเปล่า การทำงานก็เช่นกัน ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไรและหัวหน้าเป็นแบบไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ที่กำลังเข้าสู่รอยต่อของชีวิตการทำงานย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้น ความรู้สึกนี้คล้ายการรับน้องใหม่ ทว่าเปลี่ยนสถานที่จากมหาวิทยาลัยเป็นบริษัทใดสักแห่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเข้าไปทำงาน ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเจออะไรบ้าง มีเพียงเวลาเท่านั้นที่นำพาเราไปพบเจอกับประ
สบการณ์ใหม่ๆ
ชื่อหนังสือ (Title) : ไวยากรณ์จีนระดับกลาง
ผู้แต่ง (Author) : เมชฌ  สอดส่องกฤษ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 180 หน้า ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.1  721
สาระสังเขป (Abstract) : คู่มือทบทวนไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง ก้าวขึ้นสู่ระดับกลางอย่างมั่นใจ ไวยากรณ์
ที่สูงขึ้นจากระดับต้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมความ ซึ่งจะทำให้เข้าใจและสามารถสร้างข้อความที่มีความต่อเนื่องกันขนาดยาวและซับซ้อนขึ้นได้ ผ่าน “คำเชื่อม” เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย รวบรวมและอธิบายคำเชื่อมในภาษาจีน โดยแบ่งกลุ่มคำตามเกณฑ์ทางความหมาย 11 แบบ - - อธิบายความหมาย โครงสร้างพร้อมตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นการใช้งานจริง ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น