วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

กันยายนชื่อหนังสือ (Title) :คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
ผู้แต่ง (Author) : ชวอร์ด, เดวิด เจ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 308 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :158  287
สาระสังเขป (Abstract) : คิดใหญ่ แล้วคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้น คุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของ
ความสุข คุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสำเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ ใหญ่ในด้านของเพื่อนฝูง และใหญ่ในการที่จะได้
รับการยอมรับและยกย่อง เพียงพอแล้วสำหรับคำสัญญา เริ่มเดี๋ยวนี้ นาทีนี้ ที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้ความคิดของคุณสร้างความ
มหัศจรรย์ให้กับคุณ เริ่มต้นด้วยความคิดของอิสราเอลลี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่า “ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเป็นคนเล็ก”


ชื่อหนังสือ (Title)  : ปรัชญาทั่วไป
ผู้แต่ง (Author) : โสรัจจ์หงศ์ลดารมภ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 321 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 190 992
สาระสังเขป (Abstract) : ปรัชญาเป็นวิชาเก่าแก่ที่มุ่งตอบปัญหาพื้นฐานด้านต่างๆ ของชีวิต
ประโยชน์สำคัญของปรัชญานอกจากทำให้เราเข้าถึงความพยายามที่จะให้คำตอบแก่คำถามเหล่านี้แล้ว ยังช่วยเปิดจินตนาการของเราและ
ขยายกรอบความคิดของเราให้กว้างไกลขึ้น ตลอดจนทำให้เราสามารถเข้าใจความคิดของเราให้กว้างไกลขึ้น ตลอดจนทำให้เรา
สามารถเข้าใจความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการคิดเข้าใจเรื่องอื่นๆ ด้วย


ชื่อหนังสือ (Title)  : ปล่อยไปแล้วใช้ชีวิตต่อ
ผู้แต่ง (Author) : กมลชนก  ปานใจ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อัพ, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158  136
สาระสังเขป (Abstract) : การปล่อยทุกอย่างในอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด ความล้มเหลว ความเศร้าโศกเสียใจหรือแม้แต่ความหอมหวาน เพราะเรื่องราวทั้งหมดในอดีตมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความทรงจำ ที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ สิ่งที่คุณกังวลอยู่ในอนาคตก็เช่นกันต้อง “ปล่อยไป” เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ชื่อหนังสือ (Title) : ภาชนะดินเผา : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง (Author) : ธนิก  เลิศชาญฤทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 144 หน้า :  ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :738.09593 259
สาระสังเขป (Abstract) : ภาชนะดินเผาถือเป็นประดิษฐกรรมยุคแรกๆ ของโลก ซึ่งมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีก่อนได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น และมีการพัฒนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทย นักโบราณคดีได้พบว่ามนุษย์โบราณได้ใช้ภาชนะดินเผามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยุคแรกในสยาม โดยพบว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ ถูกผลิตขึ้นด้วยรูปทรงที่แตกต่างหลากหลาย มีทั้งรูปแบบที่เรียบง่ายและแบบที่ได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร ดังเช่น ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นที่รู้จักกันดี


ชื่อหนังสือ (Title) :101 วิธีคิดพิชิตเงินล้าน
ผู้แต่ง (Author) : สงคราม  เจนกิจวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่นไมน์ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 328 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158 134
สาระสังเขป (Abstract) :กรณีศึกษา 101 บทในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความยุ่งยากได้พบเห็นทางออก เรียนรู้วิธีคิด วิธีจัดการ วิธีชนะปัญหา การทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่ทำธุรกิจ และใช้ชีวิตโดยไม่เรียนรู้ยากยิ่งกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น