วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรกฎาคมชื่อหนังสือ (Title) : เป็นเจ้าของกิจการที่รุ่งทะยานเกินใคร = The E-Myth revisited : why most small businesses don't work and what to do about it
ผู้แต่ง (Author) : เกอร์เบอร์, ไมเคิล อี.
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 311 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.022 824
สาระสังเขป (Abstract) :ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็น Startup อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง แต่คุณรู้ไหมว่า
อะไรคือหัวใจที่แท้จริงของกิจการที่ “รุ่งนาน” และ “พุ่งทะยาน” เกินใคร? อะไรคือความเข้าใจผิดมหันต์เกี่ยวกับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจส่วนตัว? ทำไมกิจการส่วนใหญ่ถึงไปไม่รอด หรือถ้ารอดก็ไม่โต? พบคำตอบที่ไม่คาดคิดได้ในหนังสือ
“ธุรกิจคลาสสิก” เล่มนี้ ภายในเล่มคุณจะได้เรียนรู้...ชื่อหนังสือ (Title) : เปิดไพ่ เปิดกรรม พลิกชีวิต
ผู้แต่ง (Author) : ชัญญาภัค  วิทยาอนุมาศ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : บริษัท ดับเบิ้ลโฟร์ เอเจนซี จำกัด, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 109 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :133.324 362
สาระสังเขป (Abstract) :“กรรม” ไม่เคยทำงานผิดพลาด ทำกรรมมาอย่างไรยอมได้รับกรรมเช่นนั้น
“กรรม” ไม่สามารถแก้ได้ แต่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เปิดไพ่รู้กรรม เห็นอนาคต สามารถหลุดพ้นจากกรรมเก่า พลิกชีวิตวันนี้ให้ดีได้ดั่งปาฏิหาริย์!!!ชื่อหนังสือ (Title) : มหาธาตุเจดีย์
ผู้แต่ง (Author) : พราหมณ์นราสุธรรมภี
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 2
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) :143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 294.33 424  2559
สาระสังเขป (Abstract) : ...ความจริง...กำลังอันใดของพระตถาคตเป็นกำลังเท่ากับกำลังช้างปกติพันโกฏิ...
คูณ 10...กำลังนั้นทั้งหมดก็หมดสิ้นไป...พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องประทับนั่งพักถึง25 แห่งเสด็จมาด้วยอุตสาหะใหญ่...พระโรคก็มาลบล้างความไม่มีโรคเสียสิ้น...ไม่อาจไปปรินิพานในที่อื่น...แต่เสด็จมาในที่นี้ด้วยเหตุ 3 ประการชื่อหนังสือ (Title) :ใบไม้เปลี่ยนสีที่เสฉวน
ผู้แต่ง (Author) : วัธนา  บุญยัง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 2
พิมพลักษณ์ (Imprint) :นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 240 หน้า : ภาพประกอบ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 915.1 ว214บ  2559
สาระสังเขป (Abstract) :ความเป็นคนรักการเดินทาง ทำให้ได้รู้เห็นความเป็นไปของผู้คนหลากหลายเผ่า
พันธุ์ ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของผู้คนใน   ดินแดนเหล่านั้น ซึ่งล้วนน่าสนใจไปจนถึงประหลาดใจแทบไม่น่าเชื่อเหนือสิ่งอื่นใด คือความงดงามและแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติในดินแดนต่างๆ ระหว่างการเดินทาง

ชื่อหนังสือ (Title) :ประเทศของท่านบ้านของผม 
ผู้แต่ง (Author) : พิเชฐ  แสงทอง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 130 หน้า ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :895.911  654
สาระสังเขป (Abstract) : หากบทกวีคือที่งอกของความงาม ข้าพเจ้าขอถามท่านแผลที่เหวอะหวะกันอยู่
                                         เมื่อวาน วันนี้จะสมานได้อย่างๆไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น