วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มิถุนายนชื่อหนังสือ (Title) : ประเทศโปร่งใส : การขับเคลื่อนกฎหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ
ผู้แต่ง (Author) : นคร  เสรีรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ฟ้าฮ่าม, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 158 หน้า ;21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 364.132  114
สาระสังเขป (Abstract) : รัฐราชการพัฒนามานานกว่าร้อยปี ทำให้ข้าราชการเคยชินกับการปกปิด และไม่อยากเปิดเผยข้อมูลต่อ ราษฎร ขณะที่ฝ่ายประชาชนก็ไม่รู้สิทธิของตนยังคงติดอยู่กับดักความเชื่อ ความกลัวเกรงและการยอมรับวัฒนธรรมอำนาจแบบเดิม เมื่อผู้มีอำนาจปฏิเสธที่จะเปิดเผยชาวบ้านผู้ถูกปกครองก็มักเคยชินกับภาวะยอมจำนน การสร้าง มาตรวัดประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือที่สะท้อนมิติหนึ่งของธรรมาภิบาลจนน่าจะถือเป็น ปรอทวัดอุณหภูมิความโปร่งใสของประเทศได้


ชื่อหนังสือ (Title) : คู่รักบันลือโลก = World's most famous couples
ผู้แต่ง (Author) : ดวงธิดา  ราเมศวร์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 269 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 177.7 ด193ค
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องราวของคู่รักทั้งในโลกนิยายและโลกแห่งความจริงที่ทุกคนต้องซาบซึ้งและชวนรันทดไปกับชะตากรรมของพวกเขาเหล่านี้คู่รักบันลือโลก เล่มนี้  จึงประกอบไปด้วยหลากหลายรสชาติ  บ้างผิดหวัง บ้างมีความสุข  บ้างก็ชอกช้ำ  แต่ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก  อีกทั้งยังใช้เป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


ชื่อหนังสือ (Title) :กินต้านพิษ สู่...การฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง
ผู้แต่ง (Author) :อังคณา  โฉมอ่อน
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) :กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) :256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :613.2 488
สาระสังเขป (Abstract) :หนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่าถึงวิธีการที่จะทำให้คุณผู้อ่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยด้วยการดูแลสุขภาพให้สมดุลแบบง่าย ๆ เลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักและพร้อมด้วยเมนูสุขภาพแนะนำที่สามารถนำไปทำรับประทานเองได้ง่าย ๆ ถึงบ้านเพราะสุขภาพดี คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้โภชนาการที่ควรทราบอาหารหลัก 5 หมู่การล้างพิษแผนการล้างพิษการดูและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเมนูต้านพิษ


ชื่อหนังสือ (Title) : หมั้น แต่งงาน และรับรองบุตรตามกฏหมาย : ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง
ผู้แต่ง (Author) : จินตนา  โตสิตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : วี.ฟริ้นท์ (1991), 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 346.016 จ482ห
สาระสังเขป (Abstract) :หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของกฎหมายครอบครัวที่จะ
สามารถจัดการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องจ้างทนายความ  และยังมีประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับการรับรองบุตร  การหมั้น และการแต่งงานที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก


ชื่อหนังสือ (Title) : CEO ในสามก๊ก
ผู้แต่ง (Author) : เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 3
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 210 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.4092 769  2558
สาระสังเขป (Abstract) : ทุกวันนี้...เรามักจะได้ยินคำถาม ที่ถามกันในหมู่นักบริหารรุ่นใหม่ๆ เสมอว่า CEO
ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของนักยุทธศาสตร์ ผู้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม พลิกฟ้า คว่ำแผ่นดินทั้งหมด 5 คน คือ ขงเบ้ง ซุนฮก ลกซุน กาเซี่ยง และ ลิยู ทั้ง 5 ท่านล้วนเป็น CEO
ที่มาจากขุนนางเปรียบเทียบกับปัจจุบันคือ ไต่เต้ามาจากลูกจ้างขององค์กร ไม่ใช่ลูกเถ้าแก่หรือญาติเจ้าของกิจการ เรียกว่าก้าวมาด้วยสติปัญญาและฝีมือล้วนๆ


ชื่อหนังสือ (Title) : ตลก รัฐธรรมนูญ
ผู้แต่ง (Author) : ปูนเทพ  ศิรินุพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ไซน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์,  2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 324 หน้า ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 342.593 682
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้ เป็นบทปฏิกิริยาสะท้อนข้อถกเถียงทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในสังคม
ตลอดห้วงสามปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การแสดงบทบาทขององค์การ ศาลรัฐธรรมนูญที่เข้ามาขวางและทำลายกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยปราศจากฐานหรือเหตุผลใดๆ ทางทฤษฎีกฎหมายที่จะยอมรับได้ ต่อเนื่องมาจนคำวินิจฉัยที่เป็น
การล้มเลือกตั้งรอบสองและคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง เพื่อ สร้างสิ่งที่มักจะมีผู้เรียกว่า วิกฤตทางรัฐธรรมนูญขึ้นมา อันยุติลงไปโดยอำนาจนอกระบบอย่างการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น