วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เดือนพฤษภาคมชื่อหนังสือ (Title) : International financial statement analysis : workbook
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 2nd ed.
พิมพลักษณ์ (Imprint) : New jersey : John Wiley & Sons , 2012
บรรณลักษณ์ (Collation) : iv, 193 p. ; 26 cm.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 657.3 In62  2012
   สาระสังเขป (Abstract) : This informative study guide contains carefully constructed problems
                                with detailed solutions, as well as concise learning outcome statements and summary chapter overviews.
                                The  must-have companion to International Financial Statement Analysis, Second Edition
                                Filled with pedagogical tools for applying key concepts Chapter overviews include coverage of: the
                                differences and similarities in income statements, balance sheets, and
                                cash flow statements around the world; the impact of foreign exchange
                                rates on the financial statements of a multinational corporation; the
                               difficulty in measuring the value of employee compensation; the impor


ชื่อหนังสือ (Title) : Managing Investment Portfolios A Dynamic Process : workbook
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 3rd ed.
พิมพลักษณ์ (Imprint) : New Jersey : John  Wiley & Sons, 2007
บรรณลักษณ์ (Collation) : viii, 230 p. : ill. ; 26 cm.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :332.6  Ma275  2007
สาระสังเขป (Abstract) : In the Third Edition of Managing Investment Portfolios, financial experts John Maginn,
                                          Donald Tuttle, Jerald Pinto, and Dennis McLeavey provide complete coverage of the most
                                          important issues surrounding modern portfolio management.
                                             Now, in Managing Investment Portfolios Workbook, Third Edition, they offer you a wealth of  
                                             practical information and exercises that will solidify your understanding of the tools and
                                             techniques associated with this discipline. This comprehensive study guide--which parallels
                                              the main book chapter by chapter--contains challenging problems and a complete set of     
                                              solutions as well as concise learning outcome statements and summary overviews.ชื่อหนังสือ (Title) : The economics of money, banking, and financial markets
ผู้แต่ง (Author) : MISHKIN, FREDERIC S.
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 10th ed.
พิมพลักษณ์ (Imprint) : Essex : Pearson Education, 2013
บรรณลักษณ์ (Collation) : 726 p. : ill. ; 26 cm.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 332 Mi678E  2013
สาระสังเขป (Abstract) : The Economics of Money, Banking, and Financial Markets set the standard for money and   
                                          banking courses when it published in its first edition, and it continues to be the worldwide
                                          market leader. By applying a unified analytical framework to the models, Mishkin makes
                                             theory intuitive for students, and the rich array of current, real-world events keeps students
                                             motivated. Authoritative, comprehensive, and flexible, the text is easy to integrate into a wide
                                             variety of syllabi, and its ancillaries provide complete support when teaching the course. This
                                             Global Edition has been edited to include enhancements making it more relevant to students
                                             outside the United States.ชื่อหนังสือ (Title)  : Quantitative investment analysis : workbook
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 2nd ed.
พิมพลักษณ์ (Imprint) : New jersey : John  Wiley & Sons, 2006
บรรณลักษณ์ (Collation) : vii, 205 p. : ill. ; 26 cm.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 332.6015195 Qu36  2006
สาระสังเขป (Abstract) : In the Second Edition of Quantitative Investment Analysis, financial
                                            experts Richard DeFusco, Dennis McLeavey, Jerald Pinto, and David Runkle outline
                                            the tools and techniques needed to understand and apply quantitative methods to
                                            today's investment process. Now, in Quantitative Investment Analysis Workbook,
                                           Second Edition, they offer you a wealth of practical information and exercises that will
                                           further enhance your understanding of this discipline. This essential study guide—
                                           which parallels the main book chapter by chapter--contains challenging problems and
                                           a complete set of solutions as well as concise learning outcome statements and
                                           summary overviews. If you're looking to successfully navigate today's dynamic
                                           I nvestment environment, the lessons found within these pages can show you how.
                                           Topics reviewed include: * The time value of money * Discounted cash flow *
                                           Probability distributions * Sampling and estimation * Hypothesis testing * Multiple
                                           regression * Time-series analysis * And much moreชื่อหนังสือ (Title) : Living with art : intanate's collection
ผู้แต่ง (Author) : หัสภพ  ตั้งมหาเมฆ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) :  304 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 759.9593 481
สาระสังเขป (Abstract) : ในห้วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ศิลปะร่วมสมัยของไทยไปไกลกว่าที่คาดคิดไว้
                                             ทั้งผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ แสดงความร่วมสมัยระดับสากลมากขึ้น การสนับสนุน
                                             ศิลปะของภาครัฐและเอกชนเปิดพื้นที่ให้ศิลปินมีโอกาสแสดงงานของตนเองมากกว่า
                                             เดิม และที่เป็นวัฒนธรรมสำหรับวงการศิลปะของไทย คือ การมีนักสะสมศิลปะเกิด
                                             ขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน บางคนมีผลงานสะสมมากจนกระทั่งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์
                                             เพื่อการเรียนรู้ในสังคม (เนื้อหาในเล่มมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น