วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เดือนตุลาคม

ชื่อหนังสือ (Title) : สมอง Harddiskอัจฉริยะ
ผู้แต่ง (Author) : อมลวรรณ  อิทธิกรชัย
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 611.81 297
สาระสังเขป (Abstract) : สมอง อวัยวะที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว, พฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าที่ของสมองยังมีเกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวและความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ หากเราไม่ดูแลเอาใจใส่และหมั่นเพิ่มศักยภาพสมองแล้ว ศักยภาพภายในตัวเราเองก็คงลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
ชื่อหนังสือ (Title) : สมุนไพรในเมนูเด็ก ปลอดสาร ทานง่าย ร่างกายแข็งแรง
ผู้แต่ง (Author) : เจตน์สิริ  ปูชปุณญรัศมิ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 641.5622 696
สาระสังเขป (Abstract) : เมนูในเล่มนี้มีดีให้คุณ : ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและโภชนาการของเด็กแต่ละวัย  การจัดหมวดหมู่เมนูอาหารตามวัยเด็กอย่างเหมาะสม  ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรไปใช้กับเด็ก  การดัดแปลงเมนูอาหารสำหรับเด็กโดยนำสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสม และแถมด้วยการเรียนรู้คำศัพท์จากเครื่องปรุงและส่วนผสมในเมนู เพื่อเสริมทักษะด้านภาษา และปลูกฝังการใส่ใจสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

ชื่อหนังสือ (Title) : รอยเลื่อนในประเทศไทย แผ่นดินไหว-สึนามิ ภัยคืบคลานใกล้ตัว
ผู้แต่ง (Author) : ดาณุภา  ไชยพรธรรม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 551.22 382
สาระสังเขป (Abstract) : “รอยเลื่อนในประเทศไทย แผ่นดินไหว-สึนามิ ภัยคืบคลานใกล้ตัว” มาร่วมกันรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ด้วยกัน ...แผ่นดินไหว และ สึนามิ ...รอยเลื่อนขนาดใหญ่ทั่วโลก ...พร้อมทั้งรอยเลื่อนที่อยู่ในเขตประเทศไทย ...แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ ...แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง...เตรียมความพร้อมเอาตัวรอด 
ชื่อหนังสือ (Title) : โลกร้อน : น้ำท่วมโลก และยุคน้ำแข็ง = Global warming
ผู้แต่ง (Author) :  ดาณุภา  ไชยพรธรรม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 363.73874 381
สาระสังเขป (Abstract) : น้ำท่วม อากาศแปรปรวน ร้อนจัด แห้งแล้ง หนาวจัด พายุหิมะ พายุรุนแรงลูกแล้วลูกเล่า ไฟไหม้ป่า เชื้อโรคกลายพันธุ์ ไปจนถึงยุคน้ำแข็ง ปรากฎการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติหรือ? ใช่มันเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ แต่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่กำลังวิปริต ผิดไปจากที่ควรจะเป็น เหตุใดจึงเกิดปรากฎการณ์เหล่านี้ขึ้น? สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติวิปริตไปจากที่ควรจะเป็นก็คือ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาวะ “โลกร้อน” นั่นเอง ที่โลกทั้งโลกกำลังเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ร่วมกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผลมาจากมนุษย์บนโลกทั้งหมดร่วมกันทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น มาร่วมกันเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับมันอย่างมีสติ

ชื่อหนังสือ (Title) : ไปเที่ยวกันฮิ!ไปซิ..เมืองจันท์
ผู้แต่ง (Author) : สัญจร  ตะลอนทัวร์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เที่ยวเมืองไทย, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 32 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 915.93 551
สาระสังเขป (Abstract) : จันทบุรี เมืองงดงามแห่งภาคตะวันออก เมืองที่มีภูมิประเทศอันหลากหลายจึงก่อเกิดเป็นความหลายหลากทางทรัพยากร ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้า
   ตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”


ชื่อหนังสือ (Title) : สระแก้ว : ช็อปกระจายชายแดนตลาดโรงเกลือ
ผู้แต่ง (Author) : สัญจร  ตะลอนทัวร์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เที่ยวเมืองไทย, ม.ป.ป.
บรรณลักษณ์ (Collation)  : 32 หน้า :ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 915.93 ส551ส
สาระสังเขป (Abstract) : ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานหินทรายยิ่งใหญ่ของจังหวัด เดินชม ช็อปสินค้าหลากหลายที่ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา สัมผัสธรรมชาติในสวนรุกขชาติ “เขาฉกรรจ์” ตื่นตะลึงกับความสวยงามแปลกตาของ “ละลุ” แพะ
   เมืองผีแห่งใหม่ ใน...สระแก้ว
ชื่อหนังสือ (Title) : ตราด : ติดอก ติดใจ ติดเกาะ
ผู้แต่ง (Author) : สัญจร  ตะลอนทัวร์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เที่ยวเมืองไทย, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 32 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 915.93 551
สาระสังเขป (Abstract) : ตราด จังหวัดสุดเขตแดนตะวันออก ความงดงามของเกาะช้างที่ไม่เคยจางหาย น้ำใส ทรายขาว ลิ้มรสระกำหวานหอมชื่นใจ แหล่งเจียระไนเพชรพลอยน้ำงามแห่งสยามประเทศ


ชื่อหนังสือ (Title) : ฉะเชิงเทรา : เดินตลาดเก่า "บ้านใหม่" 100 ปี
ผู้แต่ง (Author) : สัญจร  ตะลอนทัวร์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เที่ยวเมืองไทย, [2559?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 32 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 915.93 551
สาระสังเขป (Abstract) : ฉะเชิงเทรา ดินแดนความอุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งแห่งของลุ่มน้ำบางปะกงที่
   ยังคงไหลขึ้นๆ ลงๆ เหมือนเสียงเพลง  เดินเที่ยวชมความงดงามแสนเรียบง่ายของ...ตลาดโบราณ ที่มีอายุนานกว่า 100 ปี พร้อม
   ทั้งอิ่มอร่อยกับของดีประจำ ถิ่นตะวันออก เที่ยวได้สบายใจไปได้ทุกวันที่ฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น