วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรกฏาคมชื่อหนังสือ (Title) : ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์
ผู้แต่ง (Author) : บุญทัน  ดอกไธสง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
บรรณลักษณ์ (Collation) : 368 หน้า : แผนผัง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 351 464
สาระสังเขป (Abstract) : วิชารัฐประศาสนศาสตร์ปฏิเสธแนวทางการใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองแบบเฉียบขาด (Quick Fix) การใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมิได้ หลักการประชาธิปไตยต้องใช้การเจรจาต่อรองแบบสันติวิธี ผ่านการกำหนดนโยบายสาธารณะที่รัฐต้องรับใช้ประชาชนด้วยการบริหารจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งคนเมืองและคนชนบทอย่างเท่าเทียมกัน คือ “นักรัฐประศาสนศาสตร์มืออาชีพ”
ชื่อหนังสือ (Title)วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์
ผู้แต่ง (Author)สุณี  บุญพิทักษ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)310 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ370.7 764
สาระสังเขป (Abstract)วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ศึกษาปัญหาชื่อเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงร่างเตรียมลงมือทำวิจัยชั้นเรียน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ง่ายและเขียนสรุปเล่มรายงานชื่อหนังสือ (Title)อาหารต้านโรค ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล
ผู้แต่ง (Author)นิดดา  หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)2
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)127 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ641.5631 566  2557
สาระสังเขป (Abstract)ไขมันในเลือดเป็นสิ่งจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิด ต่อชีวิตในการสร้างฮอร์โมนและน้ำดี ดังนั้น ตับและลำไส้เล็กจึงมีหน้าที่สร้างไขมันให้กับร่างกายมากถึง 80% และอีก ๒๐% มาจากการกินของเรา ซึ่งไขมันที่เกิดจากการกินของเรามักเป็นไขมันส่วนกัน มีทั้งไตรกลีเซอไรด์ และไขมันโคเลสเตอรอล “กินให้ถูกวิธี รักษาใจให้สงบ ไม่ตื่นกลัว คือการรักษาโรคในแนวธรรมชาติบำบัด ที่ได้ผล หายจริง หายเร็ว”


ชื่อหนังสือ (Title)เมนูเด็กแรกเกิดก่อนถึงวัยเรียน
ผู้แต่ง (Author)นลิน  คูอมรพัฒนะ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)9
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)159 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ641.5622 284  2557
สาระสังเขป (Abstract)เนื้อหาในเล่มนี้ได้รวบรวมพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมทั้งเสนอสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อลูกน้อย คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยคิดจัดสรรอาหารให้สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของลูก ช่วยเสนอแนวทางแก้ปัญหา หากลูกน้อยแผลงฤทธิ์ไม่ยอมกินอาหาร และคอยช่วยปลอบประโลมคุณแม่ที่เริ่มเหน็ดเหนื่อยกับฤทธิ์เดชของลูก
ชื่อหนังสือ (Title)การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง (Author)กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)323 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ658.3 412
สาระสังเขป (Abstract)เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และช่วยเสริมสร้างความรู้ อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์การได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น