วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

เดือนมีนาคมชื่อหนังสือ (Title)รักษาโรคความดันโลหิตสูง แนวธรรมชาติบำบัด
ผู้แต่ง (Author)นิดดา  หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
บรรณลักษณ์ (Collation)127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ616.132 566
สาระสังเขป (Abstract)ความดันโลหิตสูงเป็นอาการที่นำไปสู่โรคอื่นๆ ที่ร้ายแรงหลายชนิด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ ที่เรียกสั้นๆ ว่า สโตรก (stroke) อันเป็นสาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต และการเสียชีวิต มาในอันดับต้นๆ โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ในแนวธรรมชาติบำบัด การเปลี่ยนจิตคิดใหม่ที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี ปล่อยวางอารมณ์ขุ่นมัว ขึงเครียดออกไป ทำใจให้เป็นสุข เชื่อมั่นตนเองและอนาคต โรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง และอยู่ในระดับปกติได้อย่างถาวร ตราบเท่าที่ยังวางชีวิตอยู่ในแนวธรรมชาติบำบัด “ใจเป็นสุข กายสบาย”
ชื่อหนังสือ (Title)ฟิตภาษาสู่อาเซียน = Asean phrasebook
ผู้แต่ง (Author)ชูเดช  อิสระวิสุทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation)414 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ495 657
สาระสังเขป (Abstract)“ฟิตภาษาสู่อาเซียน” เป็นการรวบรวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาของประชาชาติต่างๆ ในภูมิภาคอุษาคเนย์ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)เล่มนี้ ได้รวบรวมการศึกษาค้นคว้าทางระบบอินเตอร์เน็ต หนังสือ ตำราที่เกี่ยวข้อง และได้รับการเติมเต็มตัวอักษรและตรวจทานความถูกต้องจากเจ้าของภาษา (Native Speakers) โดยตรงดังรายละเอียดแนบท้าย


ชื่อหนังสือ (Title)โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน = The global rise of Asian transformation : trends and developments in economic growth dynamics
ผู้แต่ง (Author)
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation)470 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่ ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ338.95  963
สาระสังเขป (Abstract)The global rise of Asian transformation ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการที่ซับซ้อนของพลวัตร สำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของธุรกิจทั่วเอเชีย แต่ละบทของหนังสือเผยให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่ท้าทายภูมิภาคนี้อยู่ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และพลังงาน นี่คือเมกะเทรนด์ที่จะเกื้อหนุนสถานะของเอเชียในเวทีโลก หากว่ารัฐบาลและธุรกิจสามารถจัดการกับมันได้อย่างเชี่ยวชาญและเหมาะสมชื่อหนังสือ (Title)เปลี่ยนจิต เปิดพลังชีวิตของคุณ = The power is within you
ผู้แต่ง (Author)เฮย์, หลุยส์ แอล.
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
บรรณลักษณ์ (Collation)256 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ158  643
สาระสังเขป (Abstract)เปลี่ยนจิต เปิดพลังชีวิตของคุณ นำไปสร้างความสุข ลดความเครียดผ่อนคลายอาการเจ็บไข้ได้ป่วย นำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญมั่งคั่ง และความสำเร็จนานัปการ คือคำตอบทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น