วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน

ชื่อหนังสือ (Title) : คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับสมบูรณ์ = System analysis and design
ผู้แต่ง (Author)  : อรยา  ปรีชาพานิช
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) :  viii, 316 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  : 004.21 อ337ค
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้ อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน อีกทั้งใช้สีของข้อความเป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างระบบงานจริงเป็นกรณีศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย คนทำงานก็สามารถใช้ประกอบการทำงานได้จริงๆ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เช่น นักวิเคราะห์ระบบ – การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯลฯ
 ชื่อหนังสือ (Title) : สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์SketchUp Pro
ผู้แต่ง (Author) : ธนัชสร  จิตต์เนื่อง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซต์ พับลิชชิ่ง, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)333 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 006.686 ช199ส
สาระสังเขป (Abstract) : สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์SketchUp Pro เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความนิยมสูงในปัจจุบัน ด้วยการทำงานที่ง่ายและสะดวกของตัวโปรแกรม ด้วยการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ซึ่งสร้างจาก 2 มิติ แล้วแปลงเป็น 3 มิติ พร้อมทั้งกำหนดลักษณะของงานชิ้นต่างๆ ด้วยคำสั่งเครื่องมือเพียงนิดหน่อยไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมาย จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการทำงานไม่มากเลย ตั้งแต่คุณเริ่มขึ้นโมเดลแก้ไขปรับแต่ง เพิ่มเติมสีสัน จัดแต่งแสงเงา หรือแปลงเป็นไฟล์วิดีโอก็ยังได้เลยชื่อหนังสือ (Title) :  สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ = Magazine design with adobe indesign CC
ผู้แต่ง (Author) :  สมเกียรติ  โสแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) :  vi, 332 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  :  006.686 ส232ส
สาระสังเขป (Abstract) : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC เป็นโปรแกรมจัดหน้าอันดับหนึ่งของนักออกแบบไปแล้ว เนื่องจากสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ และงานในระบบ Digital Publishing ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ด้วยภาพประกอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 
ชื่อหนังสือ (Title) : ดิจิทัลเปลี่ยนโลก = The new digital age
ผู้แต่ง (Author) : ชมิดท์, เอริค
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) : 397 หน้า ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 303.483 ช183ด
สาระสังเขป (Abstract) : "ดิจิทัลเปลี่ยนโลก" เป็นเนื้อหาที่ปฏิบัติได้ เป็นแรงบันดาลใจ และชวนให้คิดไปข้างหน้าว่าโลกของเรากำลังมุ่งหน้าไปทางใด และหมายถึงอะไรสำหรับประชาชน รัฐ และธุรกิจต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นและความชัดเจนของความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ชมิดท์และโคเฮน แสดงให้เราเห็นว่า เราต้องมองไปข้างหน้าและต้องระมัดระวังมากแค่ไหน ในขณะที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังวิวัฒนาการไปในระดับบุคคล ชุมชน และรัฐ ในทุกๆ พื้นที่และทุกๆ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   

ชื่อหนังสือ (Title) : พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง : ปฏิบัติการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง (Author) :  ศิริลักษณ์  พุทธโคตร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556
บรรณลักษณ์ (Collation)124 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  :  330.9593 484
สาระสังเขป (Abstract) :  พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง : ปฏิบัติการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกึ่งคู่มือที่จะสามารถกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้และอยากจะลงมือปฏิบัติโดยเสนอแนะวิธีการปฏิบัติอย่างบูรณาการความพอเพียงให้อยู่ในวิถีกิจวัตร ได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะรูปแบบของกิจกรรมนักเรียน ซึ่งอาจจะใช้แนวทางนี้ในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาและหน่วยงานตลอดจนองค์กรอื่นๆ ได้ในวงกว้างต่อไป
 


ชื่อหนังสือ (Title) : แผนการสอนปฐมวัย best practices แผนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
                          สมองของเด็ก
ผู้แต่ง (Author) : พรพิไล  เลิศวิชา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) : 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 372.21 249
สาระสังเขป (Abstract) : เนื้อหาในเล่มนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ ที่บูรณาการเอาพัฒนาการหลายด้านเข้าด้วยกัน เราเน้นขั้นตอนการจัดกิจกรรมแต่ละขั้น และโดยเฉพาะเน้นเครื่องมือกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่จะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้น และต่อยอดได้ ตามแนวคิด Brain-based Learning นั้น สมองกับร่างกายต้องทำงานประสานกันอย่างดี เด็กจึงจะพัฒนาไปเต็มตามศักยภาพ

 
ชื่อหนังสือ (Title) : คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon DSLR ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง (Author) : สุรกิจ  จิรทรัพย์สกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557
บรรณลักษณ์  :  (Collation)vi, 298 หน้า :ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 771  845
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานกล้อง Nikon ถ่ายภาพได้สวยและใช้งานกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื้อหาที่เจาะลึกถึงรายละเอียดในการใช้งานฟังก์ชันของกล้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ การใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ รวมทั้งพื้นฐานการถ่ายภาพที่ต้องรู้ วิธีการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ เรียกได้ว่าครบทุกอย่างที่ผู้ใช้งานกล้อง Nikon ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น