วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เดือนตุลาคม


ชื่อผู้แต่ง
Price, John Ellis
ชื่อหนังสือ
College accounting : chapters 1-24
พิมพ์ครั้งที่
13th ed.
เลขเรียกหนังสือ
657 Pr944C  2012
Accounting: the language of business -- analyzing business transactions -- analyzing business transactions using t accounts -- the general journal and the general ledger -- adjustments and the worksheet -- closing entries and the postclosing trial balance -- accounting for sales and accounts receivable


ชื่อผู้แต่ง
สุพรรณีรัชตวโรทัย
ชื่อหนังสือ
รวมวัคซีนกำจัดไวรัสVirus & Spyware สายพันธุ์ใหม่
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
005.84 289
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัส และสปายแวร์ หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยได้ เพราะในหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักกับไวรัสประเภทต่างๆ สาเหตุที่คอมพิวเตอร์ของเราสามารถติดไวรัส ตลอดจนวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ด้วยแอนตี้ไวรัสแบบฟรี และแบบถูกลิขสิทธิ์
ชื่อผู้แต่ง
อมลวรรณ  อิทธิกรชัย
ชื่อหนังสือ
เสริมอัจฉริยะการอ่านให้กับสมอง
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
028 อ297ส

ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันในหลายฉบับ พบว่า บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การทำงาน จะมีลักษณะนิสัยสำคัญอย่างหนึ่ง คือ รักการอ่าน การอ่านถือเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการฝึกหัด เมื่อได้รับการฝึกอ่านอย่างถูกต้องย่อมนำไปสู่วิธีการอ่านที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดชื่อผู้แต่ง
พายัพ  ขาวเหลือง
ชื่อหนังสือ
บริหารบุคคลอย่างเหนือชั้นด้วย Excel
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
005.3684 พ618บ

เพราะงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่แค่งานเอกสารที่ไร้คุณค่า แต่เป็นงานที่สร้างมูลค่าให้เกิดกับองค์กรในระยะยาว น่าเสียดายที่ในอดีตงานสำคัญเหล่านี้ไม่มีคู่มือแนะนำการทำงานที่ใช้ได้จริงๆ มีแต่หลักการกว้างๆ คำพูดสวยๆ จึงทำให้ผลงานไม่มี กลายเป็นหน่วยงานที่สร้างแต่ค่าใช้จ่ายให้องค์กร หากคุณต้องการเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นสุดยอด HR คุณต้องไม่พลาดเนื้อหาในเล่มนี้ เพราะมันจะเปลี่ยน HR ธรรมดาให้เป็นมากกว่า HRชื่อผู้แต่ง
Hendricks, Andrea
ชื่อหนังสือ
Beginning & intermediate algebra
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
512  He497BStrategies to Succeed in Math - - Real Numbers and Algebraic Expressions - - Linear Equations and Inequalities in One Variable - - Linear Equations in Two Variables - - Systems of Linear Equations in Two and Three Variables - - 
ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ
Seeley's Anatomy &Physiology
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
612  Se453  2011The human organism -- the chemical basis of life -- cell biology and genetics -- tissues -- integumentary system -- skeletal system: bones and tissue -- skeletal system: gross anatomy -- joint and movement -- muscular system: histology and physiology -- muscular system: gross anatomy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น