วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สิงหาคม


 ชื่อผู้แต่ง
จีระสิทธิ์  อึ้งรัตนวงศ์
ชื่อหนังสือ
สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! 2.5 + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่
-
เลขเรียกหนังสือ
006.78 571

รู้จักกับ Joomla! -- การใช้งานระบบจัดการ Joomla! -- ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ด้วย เทมเพลต (template) -- การใช้งานระบบจัดการไฟต์มีเดีย -- การจัดการหมวดหมู่บทความ -- สร้างเนื้อหาบทความ -- สร้างบทความให้น่าอ่าน – สร้างเมนูแสดงเนื้อหาบทความชื่อผู้แต่ง

อรพิน  ประวัติพิสุทธิ์
ชื่อหนังสือ
คู่มือ Excel 2010
พิมพ์ครั้งที่
-
เลขเรียกหนังสือ
005.369 อ334ค

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2010 -- การจัดการกับเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต -- การป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต -- การจัดการกับ เซลล์ แถว และคอลัมน์ -- การสร้างตาราง -- การจัดรูปแบบข้อมูล -- การจัดการกับข้อมูลในเวิร์กชีต – การแทรกข้อมูลและสร้างแผนภาพ

ชื่อผู้แต่ง
กฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย
ชื่อหนังสือ
สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 6
พิมพ์ครั้งที่
-
เลขเรียกหนังสือ
006.786 281

รู้จักกับ Adobe Captivate 6 -- เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค -- การจัดการสไลด์ในโปรเจ็ค -- การแทรกวัตถุชนิดต่างๆ -- การจัดการกับวัตถุในสไลด์ -- การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง -- ตัวแปรและแอคชั่น -- การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) -- การแก้ไขตกแต่งโปรเจ็ค -- การส่งออกและแก้ไขโปรเจ็ค -- ตัวอย่างชิ้นงาน (Workshop)
ชื่อผู้แต่ง
-
ชื่อหนังสือ
คู่มือ Windows 8.1  Update ฉบับสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่

เลขเรียกหนังสือ
005.3684  695

รู้จักโน๊ตบุ๊ค พีซี และ Windows 8.1 -- เริ่มต้นใช้งาน Windows 8.1 -- ปรับแต่ง Windows -- จัดการกับไฟล์ โฟลเดอร์ และโปรแกรม -- จัดการ user account -- โปรแกรมต่างๆ ที่มาพร้อม Windows -- ติดตั้ง ถอนโปรแกรม และติดตั้งฟอนต์
 

ชื่อผู้แต่ง
ปัญญพนต์  พูลสวัสดิ์
ชื่อหนังสือ
คู่มือเขียน iPhone Apps ฉบับ workshop
พิมพ์ครั้งที่
-
เลขเรียกหนังสือ
005.36 บ254ค

แอพพลิเคชันแรกของคุณ hell world! -- การใช้งาน object ของ UlAlertView -- การใช้งาน object ของ UlTextField -- การเรียกกราฟิกรูปภาพอย่างง่ายด้วย UlImageView –แอพพลิเคชันถ่ายภาพและจัดเก็บภาพถ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น