วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

เดือนมีนาคม

 ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภาควิชาการ
ชื่อผู้แต่ง มงคลชัย วิริยะพินิจ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส่องสยาม, 2556
บรรณลักษณ์ 370 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 658.403 ม114อ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป หนังสือ "รวมแนวคิดหลากมุมมอง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ : ภาควิชาการ" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ มารวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ทำให้คุณสามารถที่จะได้เห็นหลากหลายแนวคิดและมุมมอง รวมทั้งแนวทางในการนำเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการนำแนวคิดไปใช้ในองค์กรทั่วไปแล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผลอีกด้วย


 

ชื่อหนังสือ กล้าที่จะสอน การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู = The courage to teach : exploring the inner landscape of a teacher's life
ชื่อผู้แต่ง ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา, 2556
บรรณลักษณ์ 364 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 370 ป572ก
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป กล้าที่จะสอน เกิดขึ้นบนฐานคิดง่ายๆ ว่าการสอนที่ดีไม่สามารถถูกลดทอนลงเหลือเพียงเรื่องทางเทคนิค แต่มันหยั่งรากลงในอัตลักษณ์ และความซื่อตรงของคนเป็นครู การสอนที่ดีมีหลายรูปแบบนับไม่ถ้วน แต่ครูที่ดีมีลักษณะร่วมอย่างเดียวกัน คือพวกเขาอยู่ในห้องเรียนจริงๆ สามารถเชื่อมร้อยกับนักเรียนและวิชาที่สอนได้อย่างลุ่มลึก ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วีการถักทอโลกสำหรับพวกเขาเอง หนังสือเล่มนี้ท้าทายครูทุกคนให้หวนนึกถึงแรงจูงใจแรกที่ทำให้คุณมาเป็นครู และแนะนำกระบวนการทวงถามสำนึกในวิชาชีพที่จะสามารถทำให้ครูยืนหยัดอยู่ในความมานะบากบั่นต่อไปได้
 


ชื่อหนังสือ ดาวเทียมดิจิทัล โอเวอร์ดิแอร์ (digital satellite, OTA)
ชื่อผู้แต่ง พรเทพ ฟูดุลยวัจนานนท์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2556
บรรณลักษณ์ 334 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 621.3825 พ242ด
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป เทคโนโลยีโทรทัศน์ดาวเทียมถึงยุคที่การอัพเดทใช้ข้อมูล OTA ซึ่งส่งมาทางอากาศผู้ชมไม่ต้องจูนเครื่อง ทุกอย่างเป็นไปอัตโนมัติ เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ขั้นตอนการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เครื่องรับ IRD และระบบ OTA ตั้งจานดาวเทียมไทยคม-เวียดนาม-มาเลย์-จีน-ฮ่องกง ฯลฯ ตั้งจานหลายใบเพื่อดูดาวเทียมหลายดวง เทคนิคการใช้งานมัลติสวิตซ์และไดเช็ก การลงโปรแกรม การแปลงเครื่องธรรมดาให้เป็นระบบ OTA ฯลฯ


 

ชื่อหนังสือ เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก = How to master English grammar
ชื่อผู้แต่ง เศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2556
บรรณลักษณ์ 422 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 425 ศ866ก 2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป การมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ย่อมนำไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ก็มีผลทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้านมั่นคงอยู่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพื้นฐานดีแล้วก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกัน
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ วุฒิภาวะของความเป็นครู
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ไชยบัง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ บุรีรัมย์ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2556
บรรณลักษณ์ ก-ฌ, 142 หน้า ; 20 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 371.1 ว559ว
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป “วุฒิภาวะของครู เป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่น่าแปลกที่ในแวดวงทางวิชาการ การผลิต การใช้ และการพัฒนาครูได้พูดถึงวุฒิภาวะของครูกันน้อยมาก เพราะหากเรานึกถึงคำเปรียบเปรยความเป็นครูที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น “ครูคือแม่พิมพ์” “ครูคือเบ้าหลอมสิ่งดีงามให้ศิษย์” “ครูคือผู้สร้าง” หรืออีกหลายๆ คำ ลองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลง่ายๆ ว่า หากแม่พิมพ์หรือเบ้าหลอมนั้นบิดเบี้ยว หรือผู้สร้างนั้นไม่มีวุฒิภาวะ อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ผลผลิตจากแม่พิมพ์หรือเบ้าหลอมที่บิดเบี้ยวนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไร แล้วสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร หากมีแต่ผลผลิตที่บิดเบี้ยวนี้เต็มไปหมด
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ เถียงคนถ่อย?!
ชื่อผู้แต่ง จิตกร บุษบา
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556
บรรณลักษณ์ 343 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 320.9593 จ392ถ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบในการนำเสนอที่แตกต่าง ด้วยการหยิบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมือง ซึ่งได้รับการนำเสนอจากบุคคลที่ “สังคมกำลังจับตา” มา “ถอดรหัส” ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และวิธีการคิด ในแบบ “จิตรกร บุษบา”
 

ชื่อหนังสือ ๑๐ โรคร้าย จากภัยโลกร้อน
ชื่อผู้แต่ง พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2556?]
บรรณลักษณ์ 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 613.1 พ786ส
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ๑๐ โรคร้าย จากภัยโลกร้อน คือแนวทางหนึ่งที่คุณผู้อ่านจำเป็นต้องศึกษา เพราะเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อตัวคุณ และคนรอบข้างของคุณ เพราะว่าโลกร้อนนั้นนำมาซึ่งโรคต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้ถึง อันตรายของโรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแล รักษา และการป้องกัน เมื่อทราบเช่นนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้ อันจะนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและที่สำคัญที่สุด สุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว
 
 ชื่อหนังสือ ศาลาธิปไตย : รวมบทความวิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการภิวัฒน์
ชื่อผู้แต่ง คณิน บุญสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2556
บรรณลักษณ์ 636 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 342.593 ค132ศ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเเละกระบวนการตุลาการภิวัฒน์ของไทยมาตลอด ตั้งเเต่ปี พ.ศ.2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่นับร้อยเรื่อง มาจัดพิมพ์เพื่อเผยเเพร่ให้สาธารณชนได้เข้าใจอย่างถ่องเเท้เเละกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์อันวิกฤต เนื่องมาจากความเบี่ยงเบนของตุลาการภิวัฒน์ในประเทศไทย ทั้งนี้โดยนำชื่อบทความเรื่องหนึ่งมาขึ้นเป็นชื่อหน้าปก คือ "ศาลาธิปไตย" อย่างที่คุณเห็น เเละถือในมือขณะนี้


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ AEC เสน่ห์ สีสัน และความหมาย ในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556
บรรณลักษณ์ 190 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 จ731อ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป “ท่าทีของประเทศไทยที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงไม่สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จว่าไทยจะได้หรือเสียอะไรและอย่างไร หากสิ่งที่จำเป็นก็คือ การเปิดใจกว้างและการพัฒนาความสร้างสรรค์ที่จะจัดการกับความหลากหลายซับซ้อนที่จะต้องเกิดขึ้นนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันและร่วมมือที่แยบยลยิ่ง”
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ รู้กินรู้ทัน ป้องกันโรค
ชื่อผู้แต่ง เจตน์ เจริญโท
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2556
บรรณลักษณ์ 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 613 จ695ร
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ด้วยค่านิยมการกินอยู่ที่เปลี่ยนไป จากที่เคยกินอาหารธรรมชาติและทำงานหนักกลางทุ่งนา ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางไอดินกลิ่นหญ้า มาเป็นชีวิตแบบฉาบฉวย "บริโภคนิยม" กินอาหารแบบฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ทำงานเบาๆ สบายๆ ในห้องแอร์ สูดดมแต่กลิ่นน้ำหอมและไอเสียรถยนต์ ร่างกายของคนไทยเราจึงอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าความเจริญทางเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่จะช่วยให้เราสามารถพิชิตโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดลงได้ โดยเฉพาะโรคระบาดร้ายแรง เช่น บิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค มาลาเรีย กาฬโรค และทำให้อายุเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้น แต่เราก็ได้โรคร้ายที่ไม่ติดต่อมาแทน เช่น โรคความดันสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน บางคนเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคคนรวย หรือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินไปนั่นเอง
 
 

ชื่อหนังสือ วิธีการใช้ลิ้นสองนิ้วอย่างแยบยล
ชื่อผู้แต่ง อธิคม สวัสดิญาณ
พิมพ์ครั้งที่ 3
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556
บรรณลักษณ์ 202 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 158.2 อ145ว 2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป กรณีตัวอย่างจำนวนมากในอดีตกาลพิสูจน์ว่าบ่อยครั้ง วิธีเจรจาใช้แก้ปัญหาสำคัญได้ดียิ่งกว่าวิธีอื่นๆ เพราะการใช้ “กำปั้น” ไม่ว่าฝ่ายใด “เริ่ม” ก่อน มักนำไปสู่ปฏิสัมพันธ์อันเลวร้ายตอบโต้กันด้วยกำลังไม่จบสิ้น กระทั่งประสบหายนะภัยด้วยกันในระยะยาว ไม่ว่า “ผู้ชนะ” หรือ “ผู้แพ้” โดยเฉพาะคนในองค์กรเดียวกัน หากจำเป็นต้องฟาดฟันกันแล้ว พึงกลั่นความคิด ละอคติ ลับฝีปาก เตือนสติตัวเอง ฯลฯ ก่อนโน้มน้าวจูงใจ เกลี้ยกล่อมกดดัน ตำหนิบริภาษ หักล้างโจมตี ชนะ “ศึก” ด้วย “ลิ้นสองนิ้ว” บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงโดยสมบูรณ์ ทั้งในแง่ต้องการ...ปกป้องรักษาหรือแก่งแย่งช่วงชิง “ผลประโยชน์” เพื่อ “ส่วนรวม” หรือ...!?
 
 

ชื่อหนังสือ 100 เคล็ดวิธีคลายเครียด
ชื่อผู้แต่ง อารยา ศตรัศมี
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: ยูโรปา เพรส, [2556?]
บรรณลักษณ์ 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 158.1 อ653ห
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป การหาวิธีการผ่อนคลายตัวเอง นับเป็นความจำเป็นต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ความลับของการผ่อนคลายที่แท้จริงก็คือ การควบคุมภาวะจิตใจของตนเอง ซึ่งถือเป็นการเข้าไปแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีจัดการกับปัญหาความเครียด ที่สามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ยาก ให้ผลที่ยั่งยืน
 
 

ชื่อหนังสือ ตั้งครรภ์รู้รอบตอบได้
ชื่อผู้แต่ง ปณิธิ พุทธกรุณา
พิมพ์ครั้งที่ 8
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มายิก, [2556?]
บรรณลักษณ์ 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 612.63 ป149ต 2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป การดูแลครรภ์อย่างถูกวิธี เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้คนเป็นแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยทั้งแม่และลูกช่วยเสริมให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีตามไปด้วย “ตั้งครรภ์ รู้รอบตอบได้” เล่มนี้ ถือว่าเป็นคู่มือที่เหมาะสมทั้งคุณแม่มือใหม่และคุณแม่ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว ดังนั้น คนเป็นแม่พลาดไม่ได้กับหนังสือเล่มนี้!
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 7
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2556?]
บรรณลักษณ์ 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 428.24 ก186ภ 2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป บนโลกใบนี้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันมาก เมื่อต้องออกเดินทางไปต่างประเทศครั้งใด พกหนังสือเล่มนี้ไว้ คุณต้องอุ่นใจแน่นอน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ติดต่อห้องพัก ร้านอาหาร ซื้อของแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษ จำเป็น!
 

ชื่อหนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง กมลวัต ณัฐวรา
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Book Now Publishing, 2556
บรรณลักษณ์ 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 428.24 ก137ภ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป เคล็ดลับดีๆ สำหรับการแต่งประโยคภาษาอังกฤษรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและใช้ได้จริง เช่น การทักทายกัน การถามและตอบด้วยคำว่า Do… ฯลฯ
 
 

ชื่อหนังสือ แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะ
เปลี่ยนผ่าน
ชื่อผู้แต่ง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556
บรรณลักษณ์ 148 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 320.9593 ธ285ป
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป “...ความลึกลับดำมืดและเหตุการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุและผลนั้น เป็นการสะท้อนถึงลักษณะของการเมืองแบบเก่าที่วางอยู่บนโลกทรรศน์อำนาจนิยม การเมืองยังเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวด้วยกลวิธีทุกอย่างทั้งบนดินและใต้ดิน...
  ชื่อหนังสือ ฉะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายในวงการศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปิโก (ไทยแลนด์), 2556
บรรณลักษณ์ 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 370.9593 ว742ฉ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก / บางคล้า
สาระสังเขป หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๕ นี่คือการนำความรู้และผู้เชี่ยวชาญตะวันตกเข้ามาอีกครั้ง ความรู้จากต่างชาติเพื่อสร้างบทเรียนและประสบการณ์การศึกษาอีกครั้งสำหรับแผ่นดินไทยในนามของสหประชาชาติ เป็นความหวังที่ผู้บริหารการศึกษาในยุคนั้นเสาะแสวงหาเพื่อลูกหลานเรา “ฉะเชิงเทราโมเดล” สร้างครูผู้นำ/นักการศึกษาขึ้นมากมายในยุคต่อมา ครู...ที่เคยเป็นนักเรียนในโครงการฉะเชิงเทราฯ ที่มีประสบการณ์ตรง ได้รับผลจากการทดลองสอนแบบใหม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตระเตรียม เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตนเอง...เติบโตเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ พ่อของแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง จิตกร บุษบา
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556
บรรณลักษณ์ 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 จ392พ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป เพียงแค่ได้เห็นก็เย็นฉ่ำ สุขล้ำอยู่ในใจหาใดเหมือน สว่างกลางนภากว่าแสงเดือน เป็นเครื่องเตือนความรักประจักษ์จริง หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มฉ่ำ ยิ่งกว่าสายน้ำนองตลิ่ง เป็นมิ่งขวัญที่ให้ลูกไทยอิง เป็นทุกสิ่งยิ่งชีวิตนิจนิรันดร์ (ปกหลัง)
 


ชื่อหนังสือ 9 โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน
ชื่อผู้แต่ง พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2556
บรรณลักษณ์ 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 618.1 พ786ก
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บ เป็นเรื่องใกล้ตัว และในตัว การศึกษาหาความรู้ แล้วรู้เท่าทันโรคโดยไม่ต้องรอเมื่อเจ็บป่วยจึงพบแพทย์นั้น ถือว่าสำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะทำให้คุณบรรเทาหนักให้เป็นเบา ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคได้ ดังนั้น ๙ โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน เล่มนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณผู้หญิงทุกคนต้องอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น