วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หนังสือใหม่เดือน สิงหาคมค่ะ

ชื่อหนังสือ Improving your speaking : with exercises & answer keys
ชื่อผู้แต่ง ไกรคุง อนัคฆกุลพิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
บรรณลักษณ์ 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 428.3 ก975อ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป Improving Your Speaking gives you the confidence to speak English often and Teaches Iearners and adults students the language they need to use and understand in everyday situations. No book can teach you everything about English conversation. However, the patterns and examples of conversation are in the forms of 

 natural conversations which students/learners role-play and modify, working in pairs and group to become comfortable interacting in English. The questions about the conversations in various topics provide the opportunity for using and practicing English for daily life. The more you practice, the better you can speak.ชื่อหนังสือ สำนวนสนุก สแลงสนาน Idiom & Slang ชื่อผู้แต่ง อัลเบอท ปอทเจส พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554 บรรณลักษณ์ 188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 427 อ571ส (ล.2)
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป “สำนวนสนุก สแลงสนาน” เล่มนี้ จะมีเนื้อหาแบบวาไรตี้ (มีความหลากหลายทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ) เนื้อหาส่วนหนึ่งจะมีวิธีการนำเสนอแบบเล่มแรก นั่นคือมีคำศัพท์ ความหมายและที่มาพร้อมตัวอย่างการใช้/เนื้อหาบางส่วนก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่อินเทรนด์ เข้ากับสถานการณ์พร้อมสอดแทรกอารมณ์ขัน เพื่อให้คุณผู้อ่านสนุกไปกับมันได้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีกส่วนที่ตัวผู้เขียนได้ทำการทดลองเล่าเรื่องในรูปแบบ “นิยายแนวคอเมดี้” ให้คุณผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องไปเพลินๆ พร้อมกับได้เรียนรู้สำนวนไปในตัวด้วย

ชื่อหนังสือ 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง ชื่อผู้แต่ง ชลดา วิทยโกมล พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 บรรณลักษณ์ (16), 145 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 413 ช221ห
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอภาษาที่จำเป็นและมีคนใช้มากที่สุด นอกจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลแล้ว ยังมีภาษาสเปนที่ผู้ใช้มากถึงกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก มากกว่า 20 ประเทศ และมากเป็นอันดับสามของโลกรองลงมาจากภาษาจีนและอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีภาษาฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลอันดับสอง ที่สามารถใช้สื่อสารกันได้ในหลายๆ ชาติ “5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง” เล่มนี้ จึงเป็นคู่มืออย่างดีที่จะพาท่านท่องโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ
ชื่อหนังสือ นวัตกรรมการศึกษาชุด การจัดทำและพัฒนา แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู
่ประชาคมอาเซียนและเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ มาศจรัส พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2556
บรรณลักษณ์ 233 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 428.3071 ถ267น
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป นวัตกรรมการศึกษาชุด การจัดทำและพัฒนา แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ คือต้นแบบที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็น
ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จนประสบความสำเร็จด้วยพลังปัญญาของครูไทย

ชื่อหนังสือ Change ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความสำเร็จ ชื่อผู้แต่ง ปริญญา ตันสกุล พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2555 บรรณลักษณ์ 179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 158 ป458ช
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป “ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตก็เปลี่ยน” คุณรู้และเข้าใจศาสตร์และศิลป์ของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? คุณยอมรับมันหรือเปล่า? คุณรู้หรือไม่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง? จึงจะช่วยให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ? คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณแล้วหรือยัง?...
ชื่อหนังสือ หมิ่นประมาทผู้ตาย : นานาสาระ (คดี) ของนักกฎหมายชั้นครู ชื่อผู้แต่ง สหัส สิงหวิริยะ พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 บรรณลักษณ์ 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 347.077 ส468ห
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป เรื่องกฎหมายหลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่อยากย่างกรายเข้าไปสัมผัสเพราะเห็นว่า มันลึกลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจได้โดยง่าย แต่หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านจะมีความรู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหลายเรื่องราวท่านอาจจะเคยได้สัมผัสหรือรับรู้มาบ้างแล้ว และหลายเรื่องราวอาจจะประสบกับตัวท่านเอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้หากท่านไม่ได้ระมัดระวัง...!
ชื่อหนังสือ การพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ = Curriculum development and implementation ชื่อผู้แต่ง สุนทร โคตรบรรเทา พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553 บรรณลักษณ์ 146 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 375 ส788ก
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป เนื้อหาประกอบด้วย คำนิยามหลักสูตร วิธีการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร บทบาทของนักพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในฐานะเป็นกระบวนการ จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษาทุกระดับและเพื่อการพัฒนาวงการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป
 
ชื่อหนังสือ ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิวัติประชาธิปไตย ชื่อผู้แต่ง วิบูลย์ แช่มชื่น พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพลส, 2554 บรรณลักษณ์ 333 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 320.9593 ว634ท
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้ง ประชาธิปไตยไม่ใช่อำนาจของบุคคลคนใด หรือกลุ่มใด แต่มันคือ “ระบอบ” การปกครองที่ประชาชนจะต้องร่วมกันสร้างขึ้น แทนระบอบเผด็จการ เพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน และเป็นอำนาจการปกครองที่ประชาชนจะต้องร่วมกันรักษาไว้เองอีกด้วย ปัจจุบัน เมื่อทั้งอำนาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ไม่สามารถปกครอง เพื่อให้ความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ประชาชนไทยได้ ไม่สามารถปกป้องสิทธิ เสรีภาพประชาชน ไม่สามารถให้ความยุติธรรม คนในชาติได้ เช่นนี้จะไม่ให้เรียกรัฐนี้ ว่าเป็น “รัฐที่ล้มเหลว” (Failed State) แล้วจะเรียกว่าอย่างไร

ชื่อหนังสือ กฎกรรม ชื่อผู้แต่ง ประโยชน์ฐิติ นุตร์อำพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2556 บรรณลักษณ์ 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 294.304 ป368ก
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ตั้งแต่กินข้าวแล้วกัดโดนเม็ดกรวดทรายที่ปะปนไปถึงทุกเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นและรออยู่ ล้วนมี “กรรม” เป็นปัจจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น