วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะนำหนังสือใหม่เดือนกรกฎาคมชื่อหนังสือ Survivor Thailand
ชื่อผู้แต่ง    Nungning
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์ Bangkok : Amarin publishing, 2012
บรรณลักษณ์ 134 p. : ill. ; 18.5 cm.
เลขเรียกหนังสือ  495.91  Nu972S
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   What this book is all about -- a useful guide to Thailand -- travelling inside Thailand -- places to stay -- food to eat -- enjoy attractions -- shop till you drop -- for your safety -- words to use
-------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ รอบรู้ชวนคิดปริศนาประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง     นพดล  สังข์ทอง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์ 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ ย. น169
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน หนังสือเสริมสร้างความรู้อาเซียนสำหรับเยาวชน นำเสนอรูปแบบคำถาม พร้อมคำเฉลย คำอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สนุกเพลิดเพลินไปกับสาระความรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
--------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ Go ลาวใต้
ชื่อผู้แต่ง     ปิยบุตร  หล่อไกรเลิศ
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก, 2554
บรรณลักษณ์ 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 915.9404 619
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป ลาวใต้ยังเก็บความสดของตัวเองไว้ได้มาก เรายังคงเห็นชาวบ้านในอิริยาบถประจำวันสบายๆ เด็กๆ วิ่งเล่นคลุกฝุ่น บ้านเรือนไม้เก่าแก่พอๆ กับคนอยู่อาศัย รถราไม่จอแจ ใครอยากสัมผัสชีวิตของคนท้องถิ่นและได้ใกล้ชิดแม่น้ำโขง คงไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าที่นี่อีกแล้ว
---------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหนังสือ  สิงคโปร์ Favorites
ชื่อผู้แต่ง     ศักดิ์ชัย  ศรีวัฒนาปิติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : วงกลม, 2555
บรรณลักษณ์ 131 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 915.95704  324
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป  ไกด์บุ๊กเหมือนเพื่อนร่วมทาง เลือกกันตามรสนิยม สำหรับบางคนสิงคโปร์อาจไม่เคยเป็นหนึ่งในรายชื่อ “ประเทศที่อยากไป” นั่นอาจเพราะเรายังไม่มีเพื่อนที่รู้จักแง่มุมน่ารักของสิงคโปร์ ลองคุยกับ “สิงค์โปร์ Favorites” เล่มนี้ ดูสักนิดความอยากไปอาจเพิ่มขึ้นอีกเยอะ
-----------------------------------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ  คู่มือเที่ยวลาว 3 มิติ : Laos paradize
ชื่อผู้แต่ง     ศรัทธา  ลาภวัฒนเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : Romantic Tripper, [2555?]
บรรณลักษณ์ 124 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 915.9404  163
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป  สามเมือง สามที่สุด แห่ง สปป.ลาว : หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่งดงามทั้งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณ  วังเวียง เมืองตอกอากาศที่ลือกันว่าเหมือนอำเภอปาย แต่งดงามและแอดแวนเจอร์กว่าเยอะ  เวียงจันทน์ นครหลวงที่มีองค์ธาตุหลวงสุกปลั่ง ดุจศูนย์รวมใจของชาวลาวทั้งประเทศ
 -----------------------------------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ  Survivor เวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง    นันนัน
พิมพ์ครั้งที่  2
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
บรรณลักษณ์ 177 หน้า : ภาพประกอบ ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 499.922  431  2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป  หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น การสร้างมิตรภาพกับคนท้องถิ่น เรียนรู้บทสนทนา คำแนะนำตัว คำทักทายง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ หรือชี้ได้เลยว่าอยากไปไหน รู้วิธีไปง่ายๆ จากคำ รับรองไม่หลงแม้ไม่รู้ภาษาท้องถิ่น ฯลฯ
------------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ  Survivor อาเซียน  
ชื่อผู้แต่ง    
พิมพ์ครั้งที่  5
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
บรรณลักษณ์  210 หน้า : ภาพประกอบ ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  495  548  2556
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป  Survivor อาเซียน  สิบภาษาง่ายๆ ของอาเซียน สื่อสารกับคนในอาเซียนได้ทุกชาติ
-------------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ  Hello AEC จีน : คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวจีน
ชื่อผู้แต่ง    จุรี  สุชนวนิช
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
บรรณลักษณ์ 192 หน้า ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.1  645
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   Hello AEC จีน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศจีน
-----------------------------------------------------------
 
ชื่อหนังสือ  Hello AEC เกาหลี : คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี
ชื่อผู้แต่ง     อุไรวรรณ  จิตเป็นธม  คิม
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
บรรณลักษณ์ 244 หน้า ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.7  857
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   Hello AEC เกาหลี เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมประโยค สำนวน คำศัพท์
ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวเกาหลี เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศเกาหลี
--------------------------------------------------
 

ชื่อหนังสือ  Hello AEC ญี่ปุ่น : คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง     คาซูมิ  ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
บรรณลักษณ์ 184 หน้า ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.6  329
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   Hello AEC ญี่ปุ่น เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมประโยค สำนวน คำศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศญี่ปุ่น

-------------------------------------------------

ชื่อหนังสือ  เกร็ดน่ารู้อาเซียน
ชื่อผู้แต่ง    
พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
บรรณลักษณ์ 103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 768
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   หนังสือ “เกร็ดน่ารู้อาเซียน” เป็นหนึ่งในประตูเล็กๆ ที่เปิดไปสู่การทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะพาผู้อ่านไปรู้จักเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ เช่น ธงชาติ ตราแผ่นดิน เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ สัตว์ เงินตรา ฯลฯ พร้อมทั้งมีการอธิบายความหมายหรือที่มาของสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วย เริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อความพร้อมในการรวมกลุ่มประเทศสู่ความเป็น “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากันเถอะ!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น