วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

แนะนำหนังสือใหม่เดือนเมษายนชื่อหนังสือ รู้จักประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง วิทย์ บัณฑิตกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
บรรณลักษณ์ 215 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 579 2555
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป ประชาคมอาเซียน คลื่นลูกใหม่มาแรงกำลังก่อตัวขึ้นภายในปี พ.ศ.2558 เป็นที่จับตามองของคนทั้งโลก การเคลื่อนย้ายทุน เคลื่อนย้ายคน มันสมองบุคลากร... ปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในภูมิภาคประชาคมอาเซียน หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักประชาคมอาเซียน คุณพร้อมหรือยัง!!!ชื่อหนังสือ สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด
ชื่อผู้แต่ง  ตูซาร์  นวย
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์ 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.8 662
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป  สนุกกับภาษาเมียนมา ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “ภาษาอาเซียน” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท คือ บทนำ บทสนทนา คำศัพท์ สำนวน-สุภาษิต และเพลงชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้รู้จักภาษาประจำชาติ และสามารถสนทนาภาษาเหล่านั้นได้ระดับเริ่มต้น ส่วนสำเนียงของแต่ละภาษานั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยการฟังจากเจ้าของภาษาต่อไป


ชื่อหนังสือ สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง   วิเชียร  อำพนรักษ์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์ 1๕๗ หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.9191 562
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป  ภาษาลาวคล้ายภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาพสะท้อนสัมพันธภาพไทย-ลาว อันแน่นแฟ้น เสน่ห์ของภาษาลาวอยู่ที่ความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เขียนตามเสียงที่เปล่งออกมา สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดและมีเครื่องหมายกำกับน้อยกว่าภาษาไทย นับเป็นภาษาหนึ่งในอาเซียน ที่คนไทยสามารถเรียน-เขียน-อ่าน-พูด-เข้าใจ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯชื่อหนังสือ สนุกกับภาษาเวียดนาม เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์
ชื่อผู้แต่ง   สรตี  ปรีชาปัญญากุล
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์ 1๖๒ หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.922  325
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป  ภาษาเวียดนามบางคำใกล้เคียงกับภาษาจีน เนื่องจากเคยอยู่ใต้การปกครองของจีนนับพันปี ในอดีตเคยใช้ตัวเขียนจีน และอักษรจื๊อโนม (Chu nom) หรือ อักษรโรมัน ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส โดยสร้างความแตกต่างด้วยการเติมสัญลักษณ์ขีดบ้างหยักบ้างเพื่อกำกับเสียงสูง-ต่ำ
ชื่อหนังสือ สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง   พลอย  แสงลอย
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์ 1๗๔ หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.932 451
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป  ภาษาร่วมรากภาษาไทย ภาษาเขมร เป็นภาษาเก่าแก่ที่เคยใช้อย่างแพร่หลายในอุษาคเนย์ มีคำในภาษาไทยจำนวนมากหยิบยืมมาจากภาษาเขมร ทั้งอักษรขอมโบราณยังส่งผลต่อรูปแบบอักษรไทยก่อนพัฒนามาสู่ปัจจุบัน
ชื่อหนังสือ  สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง    แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส  เอ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์  156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  499.211 ค942ส
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป     รากภาษาของฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อกเคยเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของภาษาฟิลิปิโน ภาษาราชการในปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่ผู้รู้ภาษาตากาล็อกเข้าใจภาษาฟิลิปิโนได้  ภาษาตากาล็อกเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาตากาล็อกจึงไม่ยากด้วยพยัญชนะเพียง ๑๕ ตัว กับสระอีก ๕ ตัว เท่านั้น ทั้งคำศัพท์ยังใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ สเปน และมลายูอีกด้วย
ชื่อหนังสือ  สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง    ประเสิรฐ  สรรพอาสา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์  165 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  499.221 ป422ส
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป    สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย กำเนิดจากภาษามลายู ผสมผสานกับหลายภาษา อาทิ ดัตช์ อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส อังกฤษ จนมีเอกลักษณ์โดดเด่น อ่านง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย เพราะเขียนด้วยอักษรโรมันใช้สื่อสารได้กับทั้งคนมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์ตะวันออกชื่อหนังสือ  สนุกกับภาษามลายู : ภาษาที่ใช้ในหลายประเทศ
ชื่อผู้แต่ง    ประเสิรฐ  เย็นประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
บรรณลักษณ์  181 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  499.28 ป421ส
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป    ภาษาที่ใช้กันเกินครึ่งของประชากรอาเซียน ภาษามลายู เป็นภาษาราชการของประเทศมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ทั้งยังใช้สื่อสารในฟิลิปปินส์ตอนใต้ อินโดนีเซียบางส่วน และหลายจังหวัดภาคใต้ของไทย ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรโรมัน โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน อ่านง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น