วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เดือนตุลาคม


 

ชื่อหนังสือ  คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก
ชื่อผู้แต่ง    วสา  สุทธิพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
บรรณลักษณ์ 96 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 915.9304  359
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป “อุทยานแห่งชาติเขาสก” นับเป็นตัวแทนของผืนป่าดงดิบชื้น (Tropical rainforest) ที่สำคัญของประเทศไทย ผืนป่าที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของป่ารอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานี และพังงา ภายในพื้นที่กว่า 738.74 ตารางกิโลเมตรนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ยังความบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

 

ชื่อหนังสือ  เรือพื้นบ้าน
ชื่อผู้แต่ง    จิรัฎฐ์  เหมือนวิหาร
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2555?]
บรรณลักษณ์  189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 623.829  527
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   ชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกับสายน้ำมายาวนาน เพราะสายน้ำเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน ในการใช้สอย ดื่มกิน และสัญจรไปมา จนกระทั่งการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ปัจจุบัน สภาพการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เรือถูกลดบทบาทลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือพื้นบ้าน ค่อยๆ หายไปจากแม่น้ำลำคลอง เรือพื้นบ้านใช้งานมาแล้วในอดีต มีรูปร่างและชื่อเรียกแตกต่างกันตามคุณประโยชน์ของการใช้สอย

 

ชื่อหนังสือ  ภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554
บรรณลักษณ์  , 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สถานที่จัดเก็บ  หอสมุดกลาง
สาระสังเขป  จังหวัดเชียงใหม่เป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเด่นในงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะงานฝีมือของช่างท้องถิ่น การประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นไปตามเทคนิควิธีและรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษงานศิลปหัตถกรรมของแต่ละท้องถิ่นมักเกิดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ รวมถึงพิธีกรรมของคนในชุมชนยังมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปหัตถกรรมอีกด้วย
 

 
ชื่อหนังสือ  ความสุขที่สร้างได้ = Happiness that can be created
ชื่อผู้แต่ง 
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
บรรณลักษณ์  176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สถานที่จัดเก็บ  หอสมุดกลาง
สาระสังเขป  หนังสือ “ความสุขที่สร้างได้” เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีรายได้น้อย ในการแสวงหาความสุข เรื่องราวของเขาเหล่านั้นได้บอกว่าแท้จริงแล้วความสุขของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้หลายทาง ไม่ว่าเราจะเกิดมามีฐานะอย่างไร เราสามารถสร้างความสุขขึ้นมาด้วยตนเองได้ 

 


ชื่อหนังสือ  เอกสารองค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อใน "ขนมไทย" = Culture and belief 
               of "Thai Desserts"
ชื่อผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
                 นครินทร์, 2554
บรรณลักษณ์  40 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สถานที่จัดเก็บ  หอสมุดกลาง
สาระสังเขป  ขนมไทยเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าชื่ออันเป็นมงคลและเปี่ยมไปด้วยความหมายของขนมแต่ละชนิดได้มีการนำไปเชื่อมโยงกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เชื่อกันว่าจะสามารถนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากความเชื่อนี้เองที่ทำให้ขนมไทยแต่ละชนิดมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป จากเหตุผลนี้เองที่ทำให้กล่าวได้ว่าขนมไทยมีอิทธิพลต่อการกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยมาหลายยุคหลายสมัย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น