วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

หนังสือใหม่เดือนกันยายน

ชื่อหนังสือ ล้างเครื่องประกอบคอมฯ ลงโปรแกรมแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

ชื่อผู้แต่ง
สุรพันธ์ สามาตรกูล

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 004.028 ส852ล

สถานที่จัด
เก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประกอบคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยตนเองเนื้อหาในเล่มแนะนำตั้งแต่การเลือกซื้อฮาร์ดแวร์คอมฯ การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งไดรเวอร์ การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ฯลฯ

ชื่อหนังสือ เวบไซท์สวยแบบมืออาชีพด้วย Joomla! step by step

ชื่อผู้แต่ง กอบเกียรติ สระอุบล

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินเตอร์มีเดีย, 2555

บรรณลักษณ์ 320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 006.76 ก359ว

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป


หนังสือที่จะช่วยให้การสร้างเว็บไซต์สำหรับคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง Joomla! ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและโปรมแกรมเสริมต่างๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณสวยงาม และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียน โปรแกรมเองให้ยุ่งยาก

ชื่อหนังสือ ทุนจีนรุกอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง อักษรศรี (อภิสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554

บรรณลักษณ์ 230 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 20.5 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 382.951 อ466ท

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้กลั่นจากประสบการณ์ตรงด้วยงานวิจัยที่ลุ่มลึกวาดภาพ จังหวะก้าวได้แจ่มชัด สำนักพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจจึงกล้ายืนยันว่าไม่ว่าคิดจะรุกหรือแค่ตั้งรับทุนจีนรุกอาเซียนคือสาระที่นักธุรกิจทุกคนควรอ่านและผู้สนใจ จีนศึกษา ทุกท่านต้องมีไว้ เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาค 1 ทุนจีนรุกอาเซียน ภาค 2 ทุนจีนรุกอาเซียนด้วย ASEAN-China FTAภาค 3 ทุนจีนรุกอาเซียนด้วย High Speed Train และโครงข่ายคมนาคม ภาค 4 เส้นทาง Connectivity สู่จีนและศักยภาพสินค้าไทย ภาค 5 เศรษฐกิจมณฑลจีน และภาค 6 จีนผงาด

ชื่อหนังสือ ไปเรียนต่อญี่ปุ่นทางจอ

ชื่อผู้แต่ง ฟูจิ ฟูจิซากิ

พิมพ์ครั้งที่


พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น TLS, [2555?]

บรรณลักษณ์
123 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม

เลขเรียกหนังสือ 495.68 ฟ552ป

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

คุณสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ โดยการดูผ่านทางจอหรือทาง DVD นี้ การที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เก่งๆ ก็ต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น แต่การไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยอะ ใช้งบประมาณเยอะ เสียเวลา และต้องจากบ้าน การดู DVD นี้ก็เหมือนได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นจริงๆ แถมยังได้ดูวิวทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น เหมือนได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆ
ชื่อหนังสือ ภาวะผู้นำ 5 ระดับ = The 5 levels of leadership

ชื่อผู้แต่ง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555

บรรณลักษณ์
310 หน้า ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
658.4092 ม857ภ

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง

สาระสังเขป

ผลงานการตกผลึกทางความคิด สั่งสมประสบการณ์การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี "จอห์น แม็กซ์เวลล์" บอกว่านี่เป็นหัวข้อที่ผู้คนต่างขอร้องให้เขาบรรยายมากที่สุดเนื้อหาในเล่มเป็นการนำเสนอภาพรวมทั้งหมดของเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง และหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแต่ละระดับ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำได้อย่างง่ายดาย และยังเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
ชื่อหนังสือ งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

ชื่อผู้แต่ง
อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์
324 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 621.816 อ225ง

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป


"งานบำรุงรักษา เครื่องจักรกล" รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ชื่อหนังสือ การบริหารงานบำรุงรักษา

ชื่อผู้แต่ง อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์
268 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนผัง ; 22 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
658.202 อ225ก

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

"การบริหารงาน บำรุงรักษา" เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท
ชื่อหนังสือ ชิ้นส่วนเครื่องกล

ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ 333 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 621.8 บ471ช

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

หนังสือ "ชิ้นส่วนเครื่องกล" เล่มนี้ เป็นการศึกษาถึงหลักการทำงาน รูปทรง การประกอบ การติดตั้ง การคำนวณเบื้องต้น และการถอด-ประกอบ เช่น เฟือง ลูกเบี้ยว สายพาน คลัตช์
สปริง แบริ่งลูกปืนและการหล่อลื่น เพลาขับ ฯลฯชื่อหนังสือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics Theory

ชื่อผู้แต่ง พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์
180 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
338.5 พ435ท

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นวิชาที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับ ทุกๆ ระดับการศึกซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในทุกๆ องค์กร หรือในทุกๆ หน่วยธุรกิจ หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านทฤษฎีดังกล่าวรวมทั้งมีความเข้าและสามารถนำไปใช้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อตนเองและ ประเทศชาติ เนื้อหาในเล่มใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร และเหมาะสำหรับทุกๆ กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ชื่อหนังสือ สุดยอด SME ตีแตก

ชื่อผู้แต่ง
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

พิมพ์ครั้งที่
3

พิมพลักษณ์
: เวิร์คพอยท์, 2555

บรรณลักษณ์ 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 658.022 ธ469ส 2555

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป


"สุดยอด SME ตีแตก" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมและสรุปกลยุทธ์เด็ดๆ พร้อมบทวิเคราะห์โดนๆ ตามสไตล์ อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูนักการตลาดชื่อดัง ซึ่งนอกจากกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เคยออกรายการ SME ตีแตก แล้ว หนังสือ “สุดยอด SME ตีแตก” เล่มนี้ยังได้เพิ่มความเข้มข้นลงไป ด้วยการรวบรวมกลยุทธ์จากผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศอีกหลายท่านมาไว้ในเล่มนี้


ชื่อหนังสือ คู่มือสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง ดวงพร เกี๋ยงคำ

พิมพ์ครั้งที่ -

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555

บรรณลักษณ์
540 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
006.78 ด211ค

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

“คู่มือสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ที่จำเป็นต่อการทำงานตั้งแต่การวางแผน
สร้างเว็บเบื้องต้นจนถึงกานำเว็บไซต์ออกไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เรียกชม และยังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและตัวอย่างงาน
ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ชุด Adobe CS4 เป็น Adobe CS5เพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับยุคปัจจุบัน
เพิ่มเทคนิคการใช้งานต่างๆ ให้อย่างครบสมบูรณ์ที่สุด รวมถึงสร้างการเชื่อมโยง Social Network มาไว้ยังหน้าเว็บไซต์ด้วยชื่อหนังสือ 500 Android Apps

ชื่อผู้แต่ง ธนัชสร จิตต์เนื่อง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555

บรรณลักษณ์ 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
005.43 ธ199ห

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

“500 Androld Apps” เล่มนี้จะนำคุณมารู้จักว่าระบบปฏิบัติการที่มีผู้สนใจและค่ายโทรศัพท์มือถือหลายๆ ค่ายต่างก็ใช้อย่างแอนดรอยด์มีแอพส์ใดที่น่าสนใจ และน่าใช้งานบ้าง โดยแบ่งแยกได้มากถึง 27 หมวดหมู่ รวมมากกว่าเกือบ 500,000 แอพส์ในปัจจุบัน แต่เราคัดสรรแอพส์ที่ดี และมีประโยชน์มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปทดลองติดตั้งและใช้งานกันมากถึง 500 แอพส์เลยทีเดียว โดยผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทุกรุ่น ที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเวอร์ชัน 4.0 Ice Cream Sandwich บนสมาร์ทโฟน หรือเวอร์ชัน 3.0 Honeycomb บนแท็บเล็ต ต่างก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแล้วใช้งานได้อย่างแน่นอน
ชื่อหนังสือ คู่มือการใช้งานคอมฯ มือใหม่ ฉบับ Windows 7 & Office 2010

ชื่อผู้แต่ง สุธีร์ นวกุล

พิมพ์ครั้งที่


พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554

บรรณลักษณ์ 776 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 005.43 ส786ค

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

เนื้อหาในเล่มนี้ได้แนะนำตั้งแต่การรู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อ และการใช้งานด้วยโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าได้อ่านและลองใช้งานหนังสือเล่มนี้จบเล่ม คุณก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งพอสมควร

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ = Managerial economic and business strategy

ชื่อผู้แต่ง พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ 287 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ
338.5 พ435ศ

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

เนื้อหาในเล่มมีทั้งหมด 6 บท ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทนั้นจะยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำอย่างละเอียดประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถทดสอบตนเองได้อย่างครอบคลุม
ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์

ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554

บรรณลักษณ์ (9), 419 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ 384.54 ค181

สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า

สาระสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะเผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่างๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น