วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หนังสือใหม่เดือนสิงหาคม
ชื่อหนังสือ
ผลการดำเนินงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภายใต้การกำกับของ
นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม ๒๕๕๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ชื่อผู้แต่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555
บรรณลักษณ์
เล่ม : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
Gp. 354.3 164
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
เนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ -- พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- โครงการพระราชดำริและงานเฉลิมพระเกียรติ -- ผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
ชื่อหนังสือ
๑๑๕  ปี กรมป่าไม้ : สืบพระราชปณิธาน สานประโยชน์คนและป่า
ชื่อผู้แต่ง
กรมป่าไม้
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2555
บรรณลักษณ์
115 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
อ. 634.9 ป548ร
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
๘๔ พรรษา ผืนป่าอุดม ใต้ร่มพระบารมี -- พันธกิจแห่งผู้พิทักษ์...พันธกิจแห่งความภูมิใจ -- รำลึกพระมหากรุณา...เพื่อการป่าไม้ไทย -- สืบปณิธาน มุ่งปกปัก พิทักษ์ป่า -- กรมป่าไม้ สืบพระราชปณิธาน สานประโยชน์ "เพื่อคน เพื่อป่า"
ชื่อหนังสือ
สภาวะการศึกษาไทย ปี....
ชื่อผู้แต่ง
วิทยากร  เชียงกูล
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550-
บรรณลักษณ์
เล่ม : ตาราง ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
Gp. 379.593 583
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทย ฉบับนี้คือ การสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา สภาพสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาทั้งในเรื่องคุณภาพ และความเสมอภาคของโอกาสในการได้รับการศึกษาของประชาชนไทย กรณีศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งในประเทศและประเทศอื่นที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้อย่างกว้างขวางและลึกขึ้น


ชื่อหนังสือ
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ชื่อผู้แต่ง
นิภาพร  ไพศาล
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
บรรณลักษณ์
95 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
915.9304 624
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงดิบชื้นและเป็นผืนป่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีความกว้างกว่า 2,914.70 ตร.กม. นั่นทำให้มีส่วนของผืนป่าดงดิบที่มนุษย์ยังไม่เข้าไปรบกวนอีกมากมาย ทำให้เหล่าสรรพชีวิตได้มีโอกาสดำรงชีวิตและสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างมีความสุข รวมถึงยังมีพื้นที่บางส่วนที่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ

ชื่อหนังสือ
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผาห่มปก
ชื่อผู้แต่ง
วสา  สุทธิพิบูลย์
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
บรรณลักษณ์
96 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
915.9304 359
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
ขุนเขาอันสูงชันและสลับซับซ้อนของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งทอดตัวยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของมณฑลยูนนานในประเทศจีนลงมาแบ่งชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ตั้งแต่เชียงรายจนถึงแม่ฮ่องสอนและไปจรดกับเทือกเขาถนนธงชัย เป็นที่ตั้งของดอยสูงลำดับที่ 2 ของประเทศที่ชื่อ ดอยผ้าห่มปก ขุนเขาและเทือกดอยที่ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆหมอกอันหนาวเย็นตลอดเวลา ความชื้นจากหมอกนี้ทำให้ต้นไม้บนดอยสูงถูกปกคลุมไปด้วยพืชในกลุ่มมอสส์ เฟิน และพืชอิงอาศัยอื่นๆ เช่น กล้วยไม้ ราวกับว่ามีใครเอาผ้าห่มสีเขียวสดผืนหนามาห่อหุ้มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับต้นไม้เหล่านั้นเอาไว้ชื่อหนังสือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = ASEAN economic community : AEC
ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2552
บรรณลักษณ์
122 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
337.159 234
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
การศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และแผนงานสำคัญของอาเซียนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เดิมและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหนังสือ
พระอุบาลัคุณูปมาจารย์ ผญาแห่งเมือพะเยา
ชื่อผู้แต่ง
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2554
บรรณลักษณ์
90 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
294.363 พ322ผ
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วย ๔ บท คือ บทที่ ๑ ผญาในฐานะส่งเสริมงานด้านการศึกษา บทที่ ๒ ผญาในฐานะผู้สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ บทที่ ๓ ผญาในฐานะการเป็นองค์แห่งความรู้ บทที่ ๔ ผญาในฐานะเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น ผญา ในที่นี้จึงหมายถึงผู้รอบรู้ ผู้รักในความรู้ หรือเป็นผู้นำทางด้านความคิด ในลักษณะของการสร้างรูปแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเฉพาะขึ้น ตลอดจนถึงการอุทิศตนต่อส่วนรวม สังคมประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาตนจนเป็นองค์แห่งความเรียนรู้ พร้อมเผยแผ่องค์แห่งความรู้นั้นสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจนด้วยคุณธรรม

ชื่อหนังสือ
10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้
ชื่อผู้แต่ง
เอลลน  นอทบอห์ม
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
นนทบุรี : นายวิทย์พริ้นติ้งแอนด์มัลติมีเดีย, 2553
บรรณลักษณ์
45 หน้า : ภาพประกอบ ; 19.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
616.8982 น355ส
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
ทุกๆ วัน เด็กที่เป็นออทิสติกแสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถเอาชนะอาการออทิซึม สร้างสิ่งทดแทน สิ่งที่พร่องไปหรือสามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายมากของโรคได้ หากเราสามารถสอนให้เด็กของเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่สุดของออทิซึม ก็จะสามารถช่วยเขาให้สามารถพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นอิสระ และทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ชื่อหนังสือ
นอตราดามุส แห่งเมืองพะเยา : ตำนานพ่อผ้าขาวเป็ง และ 20 คำทำนาย
ชื่อผู้แต่ง
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2555
บรรณลักษณ์
76 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
294.304 322
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
นอตราดามุส แห่งเมืองพะเยา เป็นตำนานที่เกิดขึ้นบนเรื่องราวชีวิตจริงของพรานเป็งที่ออกล่าสัตว์ เป็นอาชีพเลี้ยงลูกเมีย ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งเป็นตำนานเล่าขานของคนในท้องถิ่นอย่างไม่ขาดสาย เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่า พรานป่ามือเปื้อนเลือด มาสลัดทิ้งภาพในอดีตอย่างฉับพลันได้อย่างไร? และได้สร้างตำนานเรื่องราวที่ชวนติดตามอย่างน่าประทับใจด้วยรสชาติที่ชวนพิศวงอยู่ไม่น้อย แต่ที่คนในสังคมได้ตรึงตา ตรึงใจกับบทบาทของท่านคือ ๒๐ คำทำนายอันสะท้อนความจริงในสังคมปัจจุบันได้อย่างน่าตื่นเต้นใจยิ่ง

 
ชื่อหนังสือ
บริบทวัฒนธรรม รวมผลการดำเนินงานปี...
ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
บรรณลักษณ์
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
306  บ215
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
หนังสือบริบทวัฒนธรรม นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื้อหาประกอบด้วย หลักการ แผนงาน ผลงาน และแผนพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

ชื่อหนังสือ

ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง : 2012 ทำอย่างไรจึงไม่เกิดซ้ำ บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธีระชน  มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม.
ชื่อผู้แต่ง
นำพล  คารมปราชญ์
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
บรรณลักษณ์
144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
363.3493 562
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป
หากประมวลเหตุการณ์เด่นในปี 2554 ที่ผ่านมา ชาวไทยทุกคนคงลงคะแนนโหวตให้เหตุการณ์ระทึก น้องน้ำถล่มกรุง ซึ่งเขย่าขวัญคนทั้งประเทศตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ต้องเฝ้าลุ้นระทึกกับภาพข่าวทั้งวันทั้งคืน ...น้ำจะท่วมไหม ท่วมสูงแค่ไหน ต้องทำอย่างไร แม้มวลน้ำมหึมาจะค่อยทยอยลาจากกรุงเทพฯไปแล้ว แต่มวลน้ำถล่มกรุงครั้งนี้ได้ทิ้งประเด็นที่สร้างความแคลงใจไว้กับคนไทยทั้งประเทศอีกหลายเรื่อง เช่น มันเกิดขึ้นได้อย่างไร  ใคร...ทำให้เกิดน้ำท่วมที่รุนแรงขนาดนี้  ปี 2555 จะเกิดขึ้นอีกไหม และจะท่วมบริเวณไหนบ้าง ฯลฯ หาคำตอบได้ใน ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง : 2012 ทำอย่างไรจึงไม่เกิดซ้ำ บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธีระชน  มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม.


ชื่อหนังสือ
บันทึกโฉมหน้าอุบัติเหตุรถมอเตอรไซค์ = Motorcycle safety diary
ชื่อผู้แต่ง
ยุทธนา  วรุณปิติกุล
พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2551
บรรณลักษณ์
255 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
363.1259 ย355บ
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะประมวลข้อมูลและประเด็นพื้นฐานในทุกด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อทำความเข้าใจเบื้องหลังที่มาของอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายและพิการมากที่สุดของกลุ่มคนวัยรุ่นและวัยทำงาน เสมือนภาพร่างคร่าวๆ ถึงปัจจัยทั้งหมดอันเป็นที่มาที่ไปของอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ โดยคาดหมายว่า พื้นฐานนี้จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดต่อไปในประเด็นที่ลึกซึ้ง และการหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิผล

ชื่อหนังสือ

ทางพ้นทุกข์ หลวงปู่บุดดา  ถาวโร
ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552
บรรณลักษณ์
102 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
294.32  374
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
สนทนาธรรม : หมวดของทาน -- สนทนาธรรม : หมวดของศีล -- ถ้ารู้จักนฤพาน ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ -- สนทนาธรรม : หมวดทำสมาธิ-ภาวนา -- สนทนาธรรมกับพระภิกษุ -- ถามเรื่องเทวดา -- ถามเรื่องทั่วไป -- หลวงปู่บุดดาทำอาสวะให้สิ้น -- เทศนาภาษาใจ -- สนทนาธรรมบางตอนหลวงปู่บุดดา-หลวงพ่อฤาษี -- เรื่องของหลวงปู่บุดดา ที่เกี่ยวกับพระนิพพาน
ชื่อหนังสือ
หลวงปู่ฝากไว้ : คำสอนของ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์  อตุโล) = Consigned by Luang Pu : The Teachings of Phra Rajvudhacariya (Luang Pu Dulya Atulo)
ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์ครั้งที่

พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552?]
บรรณลักษณ์
111 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
294.32 313
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป

เนื้อหาในเล่มเป็นธรรมะสั้นๆ ทั้งที่เป็นสัจธรรมล้วน หรือเป็นคำสอน คำเตือน และธรรมะที่ท่านกล่าวตอบคำถามของผู้ถาม ตลอดจนถึงพระพุทธพจน์บางตอนจากพระไตรปิฎกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมาปรารภให้ฟังเสมอๆ
 ชื่อหนังสือแปดเป็ง : ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา
ชื่อผู้แต่ง
พระครูโสภณปริยัติสุธี  (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)
พิมพ์ครั้งที่
2
พิมพลักษณ์
พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2551
บรรณลักษณ์
132 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
294.34 322 
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง

สาระสังเขป
เนื้อหาในเล่ม มี ๖ ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ภาคตำนาน ๒) ภาคประวัติศาสตร์ ๓) ภาคประเพณี ๔) ภาคเสวนา ๕) ภาคบทความ ๖) ภาคบทวิจารณ์และข้อสรุป

ชื่อหนังสือ
ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยา
ชื่อผู้แต่ง
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)
พิมพ์ครั้งที่
3
พิมพลักษณ์
พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2553
บรรณลักษณ์
95 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ
959.3 พ322ช  2553
สถานที่จัดเก็บ
หอสมุดกลาง
สาระสังเขป
คำว่า พะเยา มีผู้คนร่วมให้ทัศนะถึง ๓ ทัศนะด้วยกัน ซึ่งจะรอเรียงลำดับจากทัศนะที่นักวิชาการให้น้ำหนักมากกว่า ไล่ลงไปจนถึงทัศนะที่สอดแทรกเข้ามาทีหลัง โดยทัศนะแรกให้น้ำหนักไปที่ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนไปตามภูเขา (ภูกามยาว)  ทัศนะที่สองให้น้ำหนักไปที่ลักษณะของภูเขา (ผายาว)  ส่วนทัศนะสุดท้ายให้น้ำหนักไปที่ระยะทางและเวลา (ฟ้าย้าว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น