วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

เดือนมีนาคมชื่อหนังสือ (Title) : พระศรีสรรเพชญ์ : ไม่ถูกไฟเผาลอกทองตอนกรุงแตก
ผู้แต่ง (Author) : รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มติชน,2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 294.31218 ร636พ
สาระสังเขป (Abstract) : พระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าถูกไฟครอกเเผาทำลายย่อยยับ เมื่อกรุงแตก พ.ศ2310 (250 ปีมาแล้ว) แต่ได้พบหลักฐานใหม่ว่ากองทัพอังวะ ไม่ได้เอาไฟเผาลอกทองพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา เพราะเศียรพระศรีสรรเพชญ์มหึมาตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่ง "ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล" ได้พยายามวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล จนประจักษ์ชัดว่า พระเศียรดังกล่าวคือ พระศรีสรรเพชญ์ แห่งวัดพระศรีสรรเพชญ์จ.พระนครศรีอยุธยา หลักฐานแท้จริง ป็นอย่างไรทางการไม่เคยแบ่งปันเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่หนังสือเล่มนี้มีเปิดเผยแบ่งปันมากที่สุด!

ชื่อหนังสือ (Title) : โซเวียตสมัยสตาลิน
ผู้แต่ง (Author) : สัญชัย สุวังบุตร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 320.947 ส552ซ
สาระสังเขป (Abstract) : โจเซฟ สตาลิน เป็นนักปฏิวัติรัสเซียเชื้อสายจอร์เจียและเลขาธิการพรรคคอม มิวนิสต์โซเวียตระหว่าง ค.ศ.1927-1953 ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งมากที่สุดคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สตาลินพยายามสร้างรัฐสังคมนิยมโซเวียตให้   บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ทางการเมืองและความฝันของวลาดิมีร์ เลนิน ผู้นำการปฏิวัติรัสเซีย แม้เลนินจะสถาปนารัฐสังคมนิยมโซเวียตรัฐแรกของโลกขึ้นได้สำเร็จ แต่สตาลินได้สานต่อการดำเนินงานของเลนินโดยรวมดินแดนของรัสเซียและยุโรปตะวันออกเข้าด้วยกันทั้งทำให้สหภาพโซเวียตเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมที่ล้าหลังเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าและเข้มแข็งภายในเวลาอันรวดเร็วตามแนวความคิด สังคมนิยมภายในประเทศเดียวสตาลินยังร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกทำสงครามกับเยอรมนีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนจักรวรรดิไรค์ที่ 3 ล่มสลาย ทั้งทำให้สหภาพโซเวียตเป็นประเทศอภิมหาอำนาจหลัง ค.ศ.1945 และขยายอำนาจสร้าง จักรวรรดิ ในยุโรปตะวันออกได้สำเร็จตลอดการปกครอง 24 ปีเต็ม แนวความคิดของลัทธิสตาลิน (Stalinism) และยุคสมัยสตาลินที่เขาสร้างขึ้นกลายเป็นประเด็นของการอภิปรายโต้แย้งที่มีสีสันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โซเวียตชื่อหนังสือ (Title) :ประวัติศาสตร์จีน
ผู้แต่ง (Author) :รงรอง วงศ์โอบอ้อม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) :กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) :320 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :951 112
สาระสังเขป (Abstract) : ประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเก่าแก่
   ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนมีอะไรน่าศึกษามากมายโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ผ่านราชวงศ์ต่างๆ มา ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลายพันปี แม้ประเทศนี้จะไม่มีระบอบกษัตริย์เหลืออยู่แล้วแต่ก็ยังมีความน่าศึกษาอยู่อย่างมาก ลองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จีนเล่มนี้แล้วจะทราบว่าเราก็สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความเป็นมายาวนานได้ง่ายๆ ด้วยเช่นกัน
ชื่อหนังสือ (Title) : ทรงเล่าเรื่องเสด็จประพาสยุโรป
ผู้แต่ง (Author) : กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมกูร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : ดอกหญ้า, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.3057 674
สาระสังเขป (Abstract) : เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 เป็นการเสด็จประพาสแบบส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2450 เพื่อรักษาพระวรกายแบบสปาบำบัดตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนพระองค์ชาวต่างชาติที่เมืองบาเดน-บาเดน และบาด-ฮอมบวร์ก ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้พระองค์ยังได้เสด็จประพาสยุโรปเพื่อทรงลงพระนามเป็นสัตยาบันในสนธิสัญญาฉบับ พ.ศ.2450 กับฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส เพื่อแลกเปลี่ยนดินแดนจันทบุรี และตราด กับพระตะบอง, เสียมราฐ และศรีโสภณ... 
ชื่อหนังสือ (Title) : นายห้างป่าไม้ สีสันชีวิตอดีตล้านนา
ผู้แต่ง (Author) :กิตติชัย วัฒนานิกร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.3 671
สาระสังเขป (Abstract) :เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ไม่เพียงจะได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องราวในอดีต
แต่ยังได้ซึมซับบรรยากาศย้อนยุคที่ผู้เขียนบรรยายจนเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพสังคมล้านนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เริ่มเปลี่ยนไปในกระแสงสังคมใหม่และบทบาทของผู้นำยุคเก่า