วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนพฤศจิกายน

 ชื่อหนังสือ (Title) : โขงนทีสีทันดร
ผู้แต่ง (Author) : ธีรภาพ  โลหิตกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ทางอีศาน, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 175 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959  639
สาระสังเขป (Abstract) : “โขงนทีสีทันดร” คือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในห้วง
เวลาเกือบสามทศวรรษ นับตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึง พ.ศ.2557 ได้ไปเห็น ไปสัมผัสแล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ... 
 ชื่อหนังสือ (Title) : วัฒนธรรมข้าวไท
ผู้แต่ง (Author) :
  พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 390.09593  394
สาระสังเขป (Abstract) : วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตการทำมาหากิน ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในดินแดนอาเซียน
รู้จักปลูกข้าวมานานมากแล้ว ก่อนที่วัฒนธรรมพราหมณ์ วัฒนธรรมพุทธจะแพร่มาถึงและมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งกลบกลืนวัฒนธรรมผีแถนดั้งเดิมไปเกือบหมด ประเพณีดั้งเดิมในสิบสองเดือนเกี่ยวพันโดยตรงกับการปลูกข้าว แถน, ผีบรรพ
บุรุษ และ “ขวัญข้าว” (ปู่ขวัญข้าว, นางข้าว, แม่โพสพฯ) ต่อมาเมื่อคนไทรับวัฒนธรรมพราหมณ์-พุทธ ประเพณีหลวง (ส่วนใหญ่) ในแต่ละเดือนจึงถูกดึงเข้าไปโยงใยกับเรื่องทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ วัฒนธรรมข้าวคือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติอาเซียนทั้งหมดด้วย
 ชื่อหนังสือ (Title) : A dream to die for ล้ม 3,000 ครั้ง เพื่อชนะฝันเดียว
ผู้แต่ง (Author) : มาโนช พฤฒิสถาพร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 216, 24 หน้า :ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 378.3 ม456ค
สาระสังเขป (Abstract) :“คุณสามารถสัมผัสเรื่องราวและวิธีการเอาชนะอุปสรรคที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาล
ใจ ช่วยให้คุณกล้าฝันใหญ่ และกล้าที่จะวิ่งไล่ตามฝันแบบคนธรรมดาๆ ที่ฝันไม่ธรรมดาและกล้าลงมือทำ”
 ชื่อหนังสือ (Title) : เปิดเทอมใหญ่วัยทำงาน 
ผู้แต่ง (Author) : โอมศิริ  วีระกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 157 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.6  979
สาระสังเขป (Abstract) : ช่วงแรกเข้ามหาวิทยาลัย เราไม่รู้เลยว่าจะเจอเพื่อนแบบไหน รุ่นพี่เป็นอย่างไร วิชา
เรียนยากหรือเปล่า การทำงานก็เช่นกัน ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไรและหัวหน้าเป็นแบบไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ที่กำลังเข้าสู่รอยต่อของชีวิตการทำงานย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้น ความรู้สึกนี้คล้ายการรับน้องใหม่ ทว่าเปลี่ยนสถานที่จากมหาวิทยาลัยเป็นบริษัทใดสักแห่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเข้าไปทำงาน ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเจออะไรบ้าง มีเพียงเวลาเท่านั้นที่นำพาเราไปพบเจอกับประ
สบการณ์ใหม่ๆ
ชื่อหนังสือ (Title) : ไวยากรณ์จีนระดับกลาง
ผู้แต่ง (Author) : เมชฌ  สอดส่องกฤษ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 180 หน้า ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.1  721
สาระสังเขป (Abstract) : คู่มือทบทวนไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลาง ก้าวขึ้นสู่ระดับกลางอย่างมั่นใจ ไวยากรณ์
ที่สูงขึ้นจากระดับต้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมความ ซึ่งจะทำให้เข้าใจและสามารถสร้างข้อความที่มีความต่อเนื่องกันขนาดยาวและซับซ้อนขึ้นได้ ผ่าน “คำเชื่อม” เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย รวบรวมและอธิบายคำเชื่อมในภาษาจีน โดยแบ่งกลุ่มคำตามเกณฑ์ทางความหมาย 11 แบบ - - อธิบายความหมาย โครงสร้างพร้อมตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นการใช้งานจริง ฯลฯ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดือนตุลาคมชื่อหนังสือ (Title) : นึกนอกรั้ว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่าง
                   สยามประเทศ
ผู้แต่ง (Author) : วลัยลักษณ์  ทรงศิริ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 224 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959 ว346น
  สาระสังเขป (Abstract) : ประสบการณ์จากการเดินทางและศึกษาวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
                  รวมถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เช่น งานพิพิธภัณฑ์ในสังคมเพื่อนบ้านนั้น สร้างข้อมูลเปรียบเทียบกับ 
                  กระบวนการขับเคลื่อนการทำงานในประเทศไทยที่มูลนิธิฯ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำงานร่วมกับ
                  ชาวบ้านในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ และปรากฎเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมจำนวนไม่น้อย


ชื่อหนังสือ (Title) : Conversation ตามใจฉัน vsฝรั่งจ๋า
ผู้แต่ง (Author) : ฮัน, ยอน  ฮี.
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 505 หน้า : ภาพประกอบ ; 16.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428 ฮ234ค
สาระสังเขป (Abstract) : รวบรวมประโยคหลากรูปแบบไว้ถึง 1,000 ความหมาย กว่า 2,000 ประโยค
§  ให้คุณเรียนรู้ความหลากหลายของคำและการใช้ประโยคทั้งแบบ native
                            และแบบตามใจฉัน เพื่อเพิ่มคลังความรู้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น
§  จดจำได้ง่ายด้วยรูปแบบสถานการณ์ พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล
§  นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
§  มาพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปอีกหลายร้อยคำ
                           !!!เติมคลังความรู้ภาษาอังกฤษแบบ easy อ่านง่ายใช้ได้จริง!!!


ชื่อหนังสือ (Title) : ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแค่ใช้เวลาให้เป็น = Yume wokanaerujikanjutsu
ผู้แต่ง (Author) : อิโต, มาโคโมะ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 193 หน้า ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.4093 อ722ค
สาระสังเขป (Abstract) : คนเรามีเวลาวันละ 21 ชั่วโมงเท่ากัน ไม่ใช่ว่าเรามี 12 ชั่วโมงแล้วคู่แข่งมี 36
                   ชั่วโมงเสียเมื่อไร ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไปไม่ถึงฝัน
                   สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเราใช้เวลาไม่เหมือนกัน คนที่ประสบความสำเร็จ
                   ไม่ได้มีเวลามาก แต่เป็นเพราะเขาใช้เวลาเป็นต่างหาก พบสารพัดวี “ใช้เวลา” ให้
                  “เป็น” เช่น ทิ้งความคิดที่ว่า “การตื่นเช้าเป็นกำไรของชีวิต”  ถ้าจะผิดจริงๆ
                    ก็ผิดให้ได้ใน 5 วินาที...


ชื่อหนังสือ (Title) : เทคนิคจำแม่นที่ใช้ได้ผลแม้แต่กับคนขี้ลืม = Kiokusurugijutsu
ผู้แต่ง (Author) : อิโต, มาโคโมะ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 193 หน้า ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 153.14 อ722ท
สาระสังเขป (Abstract) : โลกนี้ไม่มีคนที่เกิดมาความจำดีหรือแย่ เพราะ “ความจำ” เป็นทักษะที่เราทุกคน
                   ฝึกได้ เช่น เด็กไม่ได้ความจำดีกว่าคนสูงอายุ อายุ 60 แล้วก็ยังอ่านหนังสือจน
                   สอบเนติฯผ่านได้ กับอีกหลากหลายคำถามและวิธีการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ
                   “ความจำ” ได้ดีขึ้น พร้อมพาคุณไปสู่อนาคตใหม่แบบที่อยากลืมอะไรก็ทำได้
                   อยากจำอะไรก็ไม่มีวันลืม
ชื่อหนังสือ (Title) :คล็ด (ไม่) ลับ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ = Parent hacks
ผู้แต่ง (Author) : Dornfest, Asha
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ไอดีซี ฟรีเมียร์,  2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 268 หน้า : ภาพประกอบ ; 18.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 649.1 297
สาระสังเขป (Abstract) : เลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องยาก “Parent Hacks” 134 เคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้
                  จะช่วยให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องง่ายสุดๆ ช่วยรับมือกับสารพันปัญหาเกี่ยวกับการ
                  เลี้ยงลูก รวมทั้งเคล็ดลับที่ช่วยให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นได้ ด้วยคู่มือที่มี
                   ภาพประกอบครอบคลุมตั้งแต่เริ่มตั้งท้อง การป้อนอาหาร การนอน การขับถ่าย
                  การดูแลเรื่องความปลอดภัย จนกระทั่งการจัดการของรกๆ ภายในบ้าน